تناقض آشکار در مجلس یازدهم

تناقض آشکار در مجلس یازدهم


دیاکو اسعدی

بعد از خروج آمریکا از برجام و دور جدید تحریم ها علیه ایران به دلیل پیشبرد فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی، مشکلات اقتصادی مردم روز به روز بحرانی تر شد و همزمان نارضایتی مردم نسبت به حکومت افزایش یافتە است. این نارضایتی در اعتراضات آبان ماه سال گذشته در پی اعلام تمیصیم ناگهانی دولت برای افزایش قیمت بنزین به بیشترین میزان خود رسید. پس از سرکوب این اعتراضات توسط حکومت، مردم با کمترین میزان مشارکت نسبت به چهار دهه ی اخیر در انتخابات مجلس یازدهم بار دیگر نارضایتی خود را نسبت به وضعیت کنونی حکومت نشان دادند
.

مجلس یازدهم با بیشترین تعداد نمایندگان اصولگرا و انتصاب "محمد باقر قالیباف" به عنوان رئیس مجلس شروع به کار کرد. این مجلس در اولین روز شروع اعلام کرد اولویت اول مجلس یازدهم حل مشکلات اقتصادی مردم است و شفافسازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی سازی را شعار اصلی خود معرفی کرد. این در حالی است که قالیباف خود پرونده ای از جنایت و سرکوبگری علیه مردم ایران و جیبهایی انباشته از چپاول دسترنج مردم در دهها پرونده ی فساد و اختلاس اقتصادی از جمله پرونده ی موسوم به "املاک نجومی" را یدک می کشد و اکثریت نمایندگان نیز همگی به تشکل سیاسی "جبهه ی پایداری" نزدیک هستند که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی منتقد مذاکرات هسته ای بوده است.

این مجلس فرمایشی از آغاز با کشاندن مدیران و وزیران به صحن علنی مجلس سعی به تظاهر کردن به این موضوع دارد که این مجلس خواستار رفع مشکلات معیشتی و اقتصادیه مردم است و اینگونه جلوه می دهد که تمامی مشکلات حاضر تنها به دلیل بی کفایتی دولت کنونی است. بطور مثال در تاریخ 15 تیر ماه با دعوت وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف به مجلس و با مطرح کردن انتقادات تند و تیز علیه او در مورد مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی، وی را به چالش کشاندند.

از سوی دیگر مجلس خطاب به ظریف خواستار کاهش سیاستهای برجامی و ایستادگی در مقابل خواسته های آژانس اتمی و ادامه سیاست های اتمی مطابق با خواسته های حاکمیت جمهوری اسلامی شد. این درخواست رئیس و نمایندگان مجلس تناقض آشکاری با شعارهای روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس مبنی بر رفع مشکلات اقتصادی مردم را دارد، زیرا که بخش اعظمی از بحران اقتصادی کنونی ریشه در تحریم هایی دارد که به دلیل فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی از طرف غرب اعمال شده است. این تناقضات فاحش، فرمایشی بودن این مجلس را بیش از هر زمانی آشکار می سازد.