گفتگوی رفیق عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران با کانال بی بی سی عربی با زیرنوسی فارسی

گفتگوی رفیق عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران با کانال بی بی سی عربی با زیرنوسی فارسی

بار دیده شده‌‌ 516
PM:01:08:15/08/2019