کاک فواد مصطفی سلطانی؛ شخصیتی عملگرا و سازمان دهنده توده های مردمی

کاک فواد مصطفی سلطانی؛ شخصیتی عملگرا و سازمان دهنده توده های مردمی
آرام محمدی 

آسونیوز- جنبش های مدنی در میان طیف ها و توده های اجتماعی همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم در دست مردم با هدف مقابله با حکومت های اقتدارگرا و توتالیتر شناخته می شود.

 
موضوعی که رفیق جانباخته، کاک فواد مصطفی سلطانی از بنیانگذاران و  رهبران کومەلە و ملت کُرد،  از همان ابتدای مبارزات جنبش کردستان و یورش سراسری به این خِطه، به روشنی به آن پی برده بود و همیشه به جنبش های عمومی و مدنی و با به کارگیری تاکتیک ها و روش های منطبق بر پایه دمکراتیک، مسالمت آمیز بودن با هدف احقاق حقوق توده های اجتماعی اهمیت می داد و از آن همچون راهکاری برای اتحاد و انسجام در میان شهروندان بهره می برد. به عنوان نمونه می توان به کوچ تاریخی مریوان در سال ١٣٥٨ اشاره نمود.  

در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سرکوبگرش با تمامی دستگاه پروپاگاندای خود که مصداق بی ثباتی و تروریسم دولتی در خارج از مرزها بوده و هست و بویژه در داخل نیز هیچگونه حرکت واعتراضی را تاب نمی آورد و با سرکوب، بازداشت، اعدام و مرعوب کردن در راستای ایجاد وحشت به آن پاسخ داده، حضور این اسطوره مردمی (کاک فواد) در خط رهبری وقت، از یک طرف با بینش و درکی عمیق از سازماندهی نیروهای مردمی، و از طرفی دیگر با مانورهای سیاسی و غیره و حمایت بی شائبه و همه جانبه از جنبش های اجتماعی در آن شرایط حساس، حاکمیت آنزمان را به تعجب واداشت و تلاش هایشان را منجر به شکست کرد. 

از منظر کاک فواد؛ جنبش های توده ای، توام با مقاومت حق طلبانه همیشه از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار بود و هم اکنون نیز با گذشت سالیان متمادی از جانباختن این رهبر مردمی، رهنمودها و اندیشه های ناب ایشان کماکان پر رنگ است و راهنما و درس آموزی برای نسل نوین و جوانان کردستان است.

 
حال با گذشت بیش از ٤ دهه از جانباختن کاک فواد مصطفی سلطانی عملکرد اخلاقی- انسانی و اندیشه وی و همچنین مبارزات ایشان در صحنه ی سیاسی کردستان سرمشق بوده و شهروندان همواره به این رهبر مردمی ادای احترام کرده و نام فواد را برای فرزندان پسر انتخاب می کنند.

 
در این مجال میبآیست یادآوری کرد که؛ شهروندان کُرد با درایت و دوراندیشی و احساس مسئولیت مضاعف، با توطئه ها و سناریوسازی و دروغ پردازی های رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی مقابله کرده، و مضافاً از ٤ فعال سیاسی کُرد بازداشت شده که قریب به ٤٠ روز است که سرنوشت شان در هاله ای از ابهام قرار دارد، حمایت می کنند و اتهامات بی اساس علیه آنان را خنثی خواهند کرد.

بار دیده شده‌‌ 294


PM:07:00:30/08/2022