تلاش برای کسب مشروعیت از دست رفته با شرکت وزیر خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو

تلاش برای کسب مشروعیت از دست رفته با شرکت وزیر خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو

آسوی روژهلات/ با آغاز به کار پنجاه و دومین نشست شوای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، امیر حسین عبدالهیان (وزیر خارجه ی رژیم جمهوری اسلامی) برای شرکت در این نشست به ژنو سفر کرده است.

این حضور اولین نشست یک مسئول حکومتی پس از کشتار خونین مردم در اعتراضات جنبش ژینا در یک شورای حقوق بشری تلقی می شود.

این در حالیست که به نظر می رسد با توجه به انزوای بی سابقه رژیم جمهوری اسلامی از زمان سرکوب خونین اعتراضات و بحران مشروعیت این رژیم، مقامات حکومتی قصد دارند که تصویری غیرمنزوی از خود به نمایش بگذارند.

شایان ذکر است که، حاکمیت ایران همچون همیشه هم در داخل دارای بحران مشروعیت است و هم دچار انزوای سیاسی در سطح بین المللی شده.


بار دیده شده‌‌ 102


AM:10:41:28/02/2023