چهره و سیمای فقر لجام گسیخته در ساعات پایانی سال ١٤٠١ شمسی با آجیل و هفت سین کرایه ای بیشتر خود را نمایان کرده است

چهره و سیمای فقر لجام گسیخته در ساعات پایانی سال ١٤٠١ شمسی با آجیل و هفت سین کرایه ای بیشتر خود را نمایان کرده است

آرام محمدی

آسوی روژهلات/ با توجه به مشاهدات میدانی و همچنین وضعیت موجود و کنونی اقتصاد ورشکسته ی ایران، فقر سنگین تحمیلی برای اقشار مختلف جامعه، دیگر از مرز بحران گذشته است.

در شرایطی که شهروندان به استقبال سال تازه می روند که، فقر مطلق نفس همگان را به شمارش انداخته و بی توجهی دستگاه حاکمیت و ساختار کلی نظام به امر معیشت و اقتصاد مردم، بیش از بیش چهره ی نداری را در میان خانواده ها نمایان کرده است.

فقدان شغل، نبود مسکن، تورم و رکود حاکم بر بازار، عدم تامین هزینه ها و مخارج زندگی و... تنها بخشی از شرایط موجود می باشد که حکام ایرانی در طول دوران زمامداری خود بلاخص در جریان مناسبت های نوروز و در آستانه سال جدید ١٤٠٢شمسی به وجود آورده اند. در شرایط کنونی همین فقر و فلاکت که از دستاوردهای خود رژیم جمهوری اسلامی است، در واقع نماد زشت تر وعریان تری به خود می گیرد.

با این وجود، شهروندان بالاجبار و از روی ناچاری میبایست سفره خود را بیش از هر زمان دیگری کوچکتر کرده و از خواست ها و مایحتاج اولیه زندگی عبور کنند. تصاویر و تابلوهای نصب شده در داخل و بر سر در مغازه ها مبنی بر اجاره لباس در نوروز و یا دیگر مناسبت های مرتبط و حتی کرایه ساعتی مواد تزئینی سفره عید خانواده ها از جمله کرایه "آجیل و یا سفره هفت سین"و غیره انکار ناپذیر بوده و می تواند جلوه گر نماد و تابلویی از فقر و نیاز مُبرم باشد.

در حالی فقر بی حد و مرز و افسار گسیخته تحمیلی سراپای جامعه ی ایران را در برگرفته که از یک سو "رانتخواری، فساد مالی و اداری، دزدی های کلان توسط حکومتیان و افراد نزدیک، زدو بندهای درون جناحی" و ده ها مورد دیگر چهره ی فقیرانه تری از مردم را به تصویر می کشد و از طرفی دیگر، ایران دارای منابع عظیم و سرشار زیر زمینی نفت و گاز و غیره که تنها بخشی از ثروت هنگفت ملی بوده، می باشد که همه ی این منابع تاراج و غارت می شوند و شهروندان میبآیست از ابتدایی ترین ملزومات زندگی خود محروم باشند.

در این مجال کوتاه می توان به این نتیجه رسید که، حاکمیت ایران تاب و توان شادی مردم را ندارد و آنرا را به یاس و ناامیدی مبدل کرده و فقر مطلقی که بر پیکر و جسم نحیف جامعه تحمیل شده است، نتیجه زیاده خواهی و تنها بخش کوچکی از اقدامات خود نظام است و قطع به یقین استمرار جنبش ژینا و حضور مستمر شهروندان از طیف های مختلف جامعه در خیابان ها خواهد توانست به عنوان یک اصل ضروی محسوب شود و نهایتا مکانیسم و التزامی در راستای ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی باشد و طومار بربریت و قرون وسطایی زمامداران و حکام ایرانی که همواره کرامت انسانی شهروندان را نشانه رفته اند، برچیند.


بار دیده شده‌‌ 168


PM:02:34:20/03/2023