گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل: استفاده از شکنجه، تجاوز و سرکوب عریان در ایران

گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل: استفاده از شکنجه، تجاوز و سرکوب عریان در ایران

آسوی روژهلات/ سه شنبه برابر با ٨ ام فروردین ماه جاری، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه ی خود، ضمن اشارە به انقلاب زن، زندگی، آزادی، استفاده گسترده ایران از ابزار سرکوب و شکنجه، شلیک های مستقیم و تعمدی، محاکمه های ناعادلانه و غیره را محکوم کرد.

در گزارش سالانه ی ٢٠٢٢ سازمان عفوبین الملل آمده است که، علاوه بر شکنجه های جسمی، برای درهم شکستن روحیه معترضان از تجاوزهای جنسی علیه زنان، کودکان و نوجوانان استفاده شده است.

در این گزارش به کشته شدن صدها شهروند ایرانی، هزاران بازداشتی، دادگاه های فرمایشی و فراقانونی، فشار بر زنان و دگرباشان جنسی، تبعیض، خشونت شدید، برخوردهای قهری و فیزیکی، ناپدیدسازی، عدم مراقبت های پزشکی فشار بر خانواده ها و ده ها مورد دیگر که به طور سیستماتیک اعمال شده، اشاره شده است.


بار دیده شده‌‌ 81


AM:10:40:29/03/2023