تشدید فشار همه جانبه بر علیه زنان در ایران

تشدید فشار همه جانبه بر علیه زنان در ایران

آرام محمدی

آسوی روژهلات/رژیم جمهوری اسلامی در تمامی دوران حیات خود تا کنون، بر علیه زنان و دختران در ایران اعلان جنگ رودرو کرده، و متعاقب آن هم زنان با نافرمانی مدنی در مقابل سرکوب عریان و این تبعیض سیستماتیک حاکمیت ایستادگی کرده اند.

مبارزه زنان در مقابل ارتجاع حکومتی ایران در ادوار گذشته و بویژه در طی ٧ ماه گذشته از انقلاب زن، زندگی، آزادی وارد مرحله ی جدیدی شده و مقاومت جامعه ی زنان و حتی مردان از طیف های مختلف جامعه، ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.

طی روزهای اخیر، موضع گیری حاکمیت ایران با دستگاه تبلیغی، رسانه ای و پروپاگاندا، بهره بردن از تریبون های حکومتی و نمایندگانشان در اقصی نقاط ایران و... عملا رویارویی نظام توتالیتر ایران با زنان را وارد فاز جدیدی کرده است.

تشدید فشار حاکمیت علیه زنان در روزهای گذشته به اوج خود رسیده و عناصر افراطی وابسته، رسانه های حکومتی، افراد تندرو، دستگاه قضایی و ارگان های امنیتی، روزنامه حکومتی کیهان و غیره، با اعلان جنگ مستقیم علیه زنان در تلاشند که آنان را خدمات اجتماعی بی بهره کنند.

لغو پاسپوت و گواهینامه، تحریک و رودر روکردن مردم با زنان، اخراج از کار، برخوردهای قهری و فیزیکی، جریمه ٣ میلیارد تومانی، ممنوعیت از اینترنت و ده ها مورد دیگر ازنمونه های روشن و واضح تشدید محدودیت های جدید اعمال شده علیه زنان است که دستگاه های زیربط و عوامل افراطی با حمایت قوه قضاییه آنرا عملی می کنند.

با این وجود، از نمونه های بارز و برجسته ی مبارزه زنان و دختران با حجاب اجباری در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی خود را نمایان ساخت و زنان با شکستن تابوی حجاب و به آتش کشیدن حجاب اجباری یکبار دیگر دستگاه سرکوب و عوامل آتش به اختیارش را به عقب راندند.

در این میان نباید توان و قدرت زنان را نادیده گرفت که، این قشر از جامعه به عنوان موتور محرکه و پویایی در هر اجتماعی محسوب می شوند و با برخوردهای عریان و محدود کردن، نمی توان راهی را که میلیون ها زن و دختر در امر مبارزه با حجاب اجباری در پیش رفته اند، مسدود کرد.

در نهایت می توان ابراز داشت که، محدود کردن زنان در حوزه های مختلف، اسیدپاشی ها، بازداشت، حبس و شلاق، تجاوز و تبعیض جنسیتی، قربانی کردن زنان، نگاه مردسالارانه و کالایی کردن و غیره، زنان را بیش از گذشته برای دستیابی و تحقق حقوقشان مصمم تر کرده است.


بار دیده شده‌‌ 202


PM:02:19:04/04/2023