فروش اعضای بدن شهروندان ایرانی به کشورهای همسایه رسید

فروش اعضای بدن شهروندان ایرانی به کشورهای همسایه رسید
آسوی روژهلات/ اخیراً روزنامه داخلی جهان صنعت از فروش اعضای بدن شهروندان ایرانی به دلیل فقر در کشورهای همسایه با نرخ دلار خبر داده است.
این روزنامه، در یک گزارش میدانی که روز پنجشنبه برابر با ١٤ ام اردیبهشت ماه جاری منتشر کرده، از فروش بی سابقه اعضای بدن در ایران و حتی خارج از مرزها از جمله در کشورهای عراق، ترکیه و امارات خبر داد.
فروش اعضای بدن از جمله کلیه، قرنیه چشم، کبد، مغز استخوان و غیره در سایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به امری عادی مبدل شده است.
فقر مطلق و لجام گسیخته در ایران، آگهی فروش و یا پیوند حیاتی ترین عضو بدن "قلب" را همچون دیگر اعضا که برای رفع نیاز و مایحتاج روزانه عَرضه می شوند، برای فروش آگهی می کنند.

بار دیده شده‌‌ 102


AM:11:15:05/05/2023