گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گردآورنده: آلا محمودی

این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران، نمی ‌تواند بازتاب دهنده ی بی نقص وضعیت حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- شنبە ٩ اردیبهشت ١٤٠٢ شـمسی، یک شهروند با هویت حسین شابویی ٤٨ سالە، اهل روستای" شاوانە" از توابع شهرستان اشنویە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

٢- یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، ١٠ شهروند با اسامی شریف ساعدپناه، مظفر صالح‌نیا، توفیق محمودی، رامین کریمی، هاجر سعیدی، سوسن رازانی، کامران ساختمانگر، رضا امجدی، حبیب‌الله کریمی و ریبوار عبداللهی از فعالان کارگری سنندج به نهادهای حکومتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند.

٣- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت علی گل‌محمدی، اهل شهرستان بوکان توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری این شهر به اتهامات "عضویت در یکی از احزاب کردستانی مخالف حکومت، مشارکت در اعتراضات و پخش تراکت و اعلامیه" جمعاً به ٣٢ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

٤- دوشنبە ١١ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت احمد غلامی اهل شهرستان بانە توسط نیروهای اطلاعات بدون ارائە برگە قضایی و با اعمال خشونت بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٥- دوشنبە ١١ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک فعال کارگری با هویت امید اسدی بە ادارە اطلاعات شهرستان سنندج احضار و مورد بازخویی قرار گرفت.

٦- سه‌شنبه ١٢ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت حسین افکاری، پدر نوید افکاری کشتی‌گیری و زندانی سیاسی سابق که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٧- سه‌شنبه ١٢ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ شمسی، سە شهروند با اسامیهای جعفر عبدالله پناه، سلام عبدالهی و عثمان محمودی، سه شهروند اهل روستای "سیوچ سفلی" از توابع شهرستان بانه به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و پس از بازجویی بازداشت شدند.

٨-طی روزهای اخیر ، یک شهروند باهویت رسول عبیدی ٤٠ ساله، اهل روستای "سیوچ سفلی" و ساکن شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٩- چهارشنبە ١٣ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک جوان با هویت پیمان خضری ١٨ سالە، اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

١٠- پنجشنبە ١٤ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند باهویت حسین عیسی نژاد اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای اطلاعات و بدون ارائە هر گونە حکم قضایی و با اعمال خشونت بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

کولبر:

١- یکشنبه ١٠ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، دو کولبر با اسامی محمد دری اهل روستای "دری" ازتوابع مریوان و سیروان صالحی اهل روستای "تخان" از توابع شهرستان سروآباد، در نزدیکی مرز ته‌ته توسط نیروهای حکومتی هنگ مرزی نوسود به شکل وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

٢- دوشنبه ١١ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ شمسی، دو کولبر با اسامی غلام محمودیان اهل شهرستان ثلاث‌باباجانی و هویت کولبر دیگر احزار نشدە، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مستقر در مرز کله‌بر نوسود زخمی شدند.

٣- پنجشنبه ١٤ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ شمسی، یک کولبر با هویت شهرام اسحاقی، اهل "نودشه" از توابع شهرستان پاوە مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و به شدت زخمی شد.

خودکشی:

١- طی روزهایی اخیر، سە زندانی با اسامی صلاح الدین رحمانپور، هوشیار میشبهار و عثمان علی نژاد در اعتراض بە عدم رسیدگی بە پروندەهای خود توسط نهادهای مربوطە، از طریق قرص اقدام بە خودکشی کردەاند.

اعدام:

١- پنجشنبە ١٤ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک زندانی با هوت جلال الدین رحیمیان ٢٣ سالە، اهل شهرستان مهاباد در زندان لاکان شهرستان رشت بە اجرا در آمد.

٢- جمعە ١٥ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک زندانی با هویت فرامرز شخصی ٢٩ سالە، اهل شهرستان سردشت محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.


بار دیده شده‌‌ 67


PM:03:31:06/05/2023