اعدامها در ایران با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت صورت می گیرد

اعدامها در ایران با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت صورت می گیرد
آسوی روژهلات/ پس از سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و بویژه طی سالهای اخیر که هر بار حرکتی اعتراضی در ایران صورت گرفته، اعدام ها نیز در پی این اعتراضات روبه افزایش بوده و این اقدام در راستای فضای رعب و هراس در جامعه صورت گرفته است.
در واقع اعدام ها به هر بهانه و یا در عمل آنچه به نام مجازات صورت می گیرد، مصداق قتل عمد دولتی است که در دادگاه های نمایشی و فرمالیته و اکثرا بر پایه و مبنای اعترافات اجباری تحت شکنجه می باشد. 
علیرغم انتقادات داخلی و بین المللی از شمار اعدام ها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی تنها در دو هفته ی اخیر بیش از ٦٠ نفر را اعدام کردە است. به گفته برخی از کنشگران سیاسی و مدنی، هدف حاکمیت ایران از اعدام های بیشمار، پیشگیری نیست بلکه در راستای ایجاد رعب و وحشت و انتقام جویی صورت می گیرد.
بررسی آمارهای نشان می دهد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، بالغ بر ٢٢٠ نفر به اتهاماتی از جمله داشتن عقیده مخالف، منتقد نظام، قصاص، مواد مخدر و غیره اعدام شده اند.

بار دیده شده‌‌ 51


AM:10:43:13/05/2023