گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گردآورنده: آلا محمودی

گزارش زیر به سبب خفقان اعمال شده، امنیتی کردن شهرها، سرکوب و سانسور و نبود رسانه ی مستقل و فیلتر آمارها و غیره، نمی تواند بازتاب دهنده ی همەی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- یکشنبە ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت پیمان احمدیان اهل شهرستان دیواندرە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٢- یکشنبە ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت منوچهر رضایی اهل شهرستان دیواندرە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٣- یکشنبە ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت کیوان زند کریمی فعال مدنی اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٤- یکشنبە ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت موسی اسماعیلی اهل روستای" پسوە" از توابع شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٥- یکشنبە ١٧ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت حمزە سجادی اهل شهرستان سننندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٦- سەشنبە ١٩ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک معلم با هویت فرزاد صفی خان پور (معلم علوم اجتماعی هنرستان شهریار نمکی) شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٨- سەشنبە ١٩ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک معلم با هویت فاتح عثمانی (معلم بازنشستە مقطع ابتدایی) اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٩- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت علی لطیفی اهل شهرستان سقز توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

١٠- سەشنبە ١٩ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند زن با هویت فاطمە مقصودی٦٧ سالە، اهل شهرستان سنندج کە برای پیگیری وصعیت پسرش ادریس فقیهی پس از سە روز تحصن مقابل اطلاعات سپاە توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد.

١١- چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک شهروندزن با هویت معصومه سلیمانی، داور و مربی کشتی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خرم‌آباد بازداشت شد.

١٢- طی روزهای اخیر، یک شهروند زن باهویت ناهید حاجتمند اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای اطلاعات و بدون ارائە هرگونە برگە قضایی بازداشت شدە است.

١٣- چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت احمدرضا حائری از فعالان سیاسی اهل شهرستان ایلام جهت اجرای حکم سه سال و ٨ ماه حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

کولبر:

١- چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک کولبر با هویت زکریا عبدی اهل شهرستان ثلاث باباجانی در حین کولبری و بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی نوسود زخمی شد.

٢- پنج‌شنبه ٢١ اردیبهشت ١٤٠٢ شمسی، یک کولبر با هویت آکام محمدزاده ٢٧ ساله، اهل شهرستان بوکان در مرز هنگه‌ژال بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

اعدام:

١- شنبە ١٦ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام دو زندانی با اسامی عبداللە خانمحمدی و صلاح الدین مجیدی هر دو اهل روستای " هفتوان" از توابع شهرستان سلماس در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.

٢- چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ١٤٠٢ مسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت صابر پیامیان ٣٤ ساله، اهل شهرستان کرمانشاه در زندان دیز‌ل‌آباد بە اجرا در آمد.

خودکشی:

١- شنبە ١٦ اردیبهشت ماە ١٤٠٢ شمسی، یک جوان زندانی با هویت آروین نیک پی ٢٠ سالر، اهل روستای" نی" از توابع مریوان در بازداشتگاە ادارە اطلاعات اقدام بە خودکشی کردە و بە بیمارستان فجر منتقل شدە است.


بار دیده شده‌‌ 69


PM:02:21:13/05/2023