مسئول مستقیم اعدامها در ایران رژیم جمهوری اسلامی است

مسئول مستقیم اعدامها در ایران رژیم جمهوری اسلامی است

آسوی روژهلات/ اساس و زیر بنای نظام حاکم بر ایران از همان ابتدا به ساکن بر پایه اعدام، تکیه بر جهل و نابرابری و جنایت پیشگی استوار بود و تا کنون جواب هر اعتراض و انتقادی را با گلوله و اعدام داده است.

اعدام های گسترده ای که در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی صورت می گیرد، در راستای تلاشی ارتجاعی با هدف ایجاد رعب و هراس برای بقا و ماندگاری بوده و ماحصل چهل و اندی سال حکومت کردن این نظام توتالیتر بر ایران چیزی به جز فقر و فلاکت و ناامیدی نبوده.

فشار بر جامعه و کشتار بی چون و چرای شهروندان توسط دستگاه قضایی و نهادهای همسو و امنیتی، نارضایتی ها و تشدید اعتراضات گسترده سراسری را در پی داشته که انقلاب زن، زندگی، آزادی و خیزش نسل جوان و نوجوان اعم از پسر و دختر یکی از نمونه های بارز است که از دل جامعه ی کردستان نمود یافت و به سرعت تمامی ایران و  سپس خارج از مرزها را درنوردید.

نفرت از رژیم جمهوری اسلامی و بیزاری از این نظام خودکامه روز به روز بیشتر و عمیق تر شده و جامعه در آستانه ی یک انفجار قرار دارد و تبعید و اعدام، شکنجه و کشتار و ایجاد فضای امنیتی و ملیتاریزه کردن شهرها دیگر نمی تواند مردم را از مقاومت و ایستادگی باز دارد.


بار دیده شده‌‌ 45


AM:11:04:24/05/2023