گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گردآورنده: آلا محمودی

گزارش زیر به سبب خفقان اعمال شده، امنیتی کردن شهرها، سرکوب و سانسور و نبود رسانه ی مستقل و فیلتر آمارها و غیره، نمی تواند بازتاب دهندەی همەی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- یکشنبە ٧ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت فرهاد شیخی( فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق) اهل سقز، توسط نیروهای اطلاعات در شهرستان کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٢- یکشنبە ٧ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت شورش محمدپور ٣٦ سالە در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٣- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت بشیر نوری اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٤- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت امین حیدری، اهل روانسر و ساکن بندرعباس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و متعاقب گذشت ۶ ماه از بازداشت، وضعیت حقوقی وی نامشخص است.

٥- دوشنبە ٨ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت مختار منبری، ٣٢ ساله، اهل روستای "نیَر" از توابع شهرستان سنندج، در ایست‌ بازرسی ورودی سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

٦- چهارشنبە ١٠ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت میلاد نصری ٢٧ سالە، اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٧- چهارشنبە ١٠ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت کاویان مولودی، ١٨ ساله، اهل شهرستان مهاباد پس از حضور بر سر مزار سمکو مولودی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

٨- پنج شنبە ١١ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، یک شهروند با هویت سامان اصلانی ٣٠ سالە، اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

اعدام:

١- شنبە ٦ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت محمد امین ولی نیا ٣٣ سالە اهل شهرستان نور آباد بە طور مخفیانە در زندان پارسیلون خرم آباد بە اجرا در آمد.

٢- شنبە ٦ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت حسین سلطانیان ٣٩ سالە، اهل شهرستان سرابلە در زندان زاهدان بە اجرا در آمد.

٣- یکشنبە ٧ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام یک زندانی با هویت عبدالرحمان مظفری اهل شهرستان دهگلان در زندان سنندج بە اجرا در آمد.

٤- سەشنبە ٩ خرداد ماە ١٤٠٢ شمسی، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت عزت علی سبزی ٤٤ سالە، اهل شهرستان هرسین در زندان مرکزی کرج بە اجرا در آمد.


بار دیده شده‌‌ 182


AM:11:29:03/06/2023