اعدام دستکم ٢٧٠ زندانی در چهار ماهەی اول سال جاری

اعدام دستکم ٢٧٠ زندانی در چهار ماهەی اول سال جاری

آسوی روژهلات/ بر پایه گزارش برخی از سازمان های حقوق بشری، در چهار ماه نخست سال ١٤٠٢ شمسی، دستکم ٢٧٠ زندانی در زندانهای ایران اعدام شده اند.

شایان ذکر است که، به علت سانسور و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و رسانه ای نشدن اعدام ها در ایران، قطعاً تعداد افراد اعدام شده بیشتر بوده و بالغ بر ٦٠ درصد از اعدام ها در ایران رسانه ای نمی شود که اصطلاحاً به آن اعدام های مخفیانه می گویند.

بر پایه همین گزارشهای اعلام شده، در فروردین ماه ٤ اعدام، اردیبهشت ١٢٤ اعدام، خرداد ٨٥ اعدام و تیر ماه امسال نیز ٥٧ مورد اعدام از جمله اعدام ٧ زن در ایران صورت گرفته است.


بار دیده شده‌‌ 85


AM:10:20:26/07/2023