زخمی شدن ٨ کولبر در پی تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در نوسود

زخمی شدن ٨ کولبر در پی تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در نوسود

آسوی روژهلات/ بر اساس گزارش رسیده به این مرکز خبری، شامگاە یکشنبە برابر با ١٥مردادماه جاری، دستکم ٨ کولبر در نوار مرزی نوسود در کمین افتاده و مورد هدف تیراندازی نیروهای هنگ مرزی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدند.

هویت دو نفر از این کولبران (احسان رسولی اهل پاوە و نیما اعظمی) فرزند فرهاد اهل ثلاث باباجانی احراز شده است..

در پی این تیراندازی، نیما اعظمی از ناحیە شکم و ران و احسان رسولی از ناحیە قفسە سینە بە شدت زخمی، و جهت مداوا به بیمارستان قدس در شهرستان پاوه منتقل شدند.

این خبر بروز رسانی خواهد شد...


بار دیده شده‌‌ 73


AM:09:31:07/08/2023