عدم اعزام عمدی بالگرد آتش نشان موسم به ایلیوشین برای مهار آتش سوزی جنگل های کردستان

عدم اعزام عمدی بالگرد آتش نشان موسم به ایلیوشین برای مهار آتش سوزی جنگل های کردستان

آسوی روژهلات/ در پی آتش سوزی های اخیر در مراتع و جنگل های کردستان از جمله در مریوان که منجر به آتش گرفتن دستکم دو هزار هکتار از جنگل های زاگرس شد، نهادهای مربوطه و سپاه از اعزام بالگرد "ایلیوشین آتش نشان" برای مهار گسترده آتش سوزی ها عمداً خودداری کردند.

در حالی که آتش سوزی در مریوان هزاران هکتار از جنگل ها و مراتع را به ورطه نابودی کشاند، که از یک سو شهروندان اعم از زن و مرد و پیرو جوان با دست خالی و در شرایطی که این مناطق پیشتر از سوی سپاه مین گذاری شده بود و علیرغم انفجار مکرر این مین ها، برای اطفاء حریق اقدام کردند و از سوی دیگر سپاه و وزارت دفاع رژیم جمهوری اسلامی این هلی کوپتر و دیگر تجهیزات را برای اطفاء حریق در پاکستان و ترکیه اعزام کرده بودند، اما از اعزام آن برای مهار آتش سوزی ها گسترده زاگرس به طور تعمدی ممانعت کردند.

از همین رو، منابع محلی بارها اعلام کرده اند که، بخش عمده مین گذاری سال های اخیر و کنونی در مسیرهای مختلف کوهستانی و غیره، توسط سپاه کارگذاشته شده است و موارد متعدد انفجار همین مین های زمینی سپاه، موجب تداوم آتش سوزی ها و سخت تر شدن مهار آتش توسط شهروندان بوده است.

شایان ذکر است که، دستگاه قضایی تا کنون هیچ پرونده ای جهت پیگیری و یا بازداشت و برخورد با عاملین و مسببان آتش سوزی های اخیر در مناطق مختلف جنگلی در کردستان تشکیل نداده و خود این امر گویای واقعیتی اجتناب ناپذیر است که این افراد وابسته به خود نهادهای امنیتی و حکومتی هستند و این در حالی است که خود مسئولین مربوطه طی روزهای اخیر به عمدی بودن این آتش سوزی ها اعتراف کرده بودند.


بار دیده شده‌‌ 88


AM:09:51:10/08/2023