کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است

آسوی روژهلات/ در روزهای گذشته، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی گزارشی دربازه زمانی مرداد ١٤٠١ تا فروردین ١٤٠٢ شمسی، از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد.

از همین رو، سازمان ملل متحد طی این گزارش، به مسائل و مواردی از جمله استفاده قهری و زور برای سرکوب انقلاب مردم ایران، اعدام های گسترده، بازداشت های فراقانونی، بررسی وضعیت زنان و کودکان و همچنین وضعیت دسترسی به اطلاعات آزاد و غیره پرداخته و آنرا بررسی کرده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بخشی از گزارش خود به سرکوب های خونین و برخوردهای خشن عوامل امنیتی و نهادهای قهری رژیم جمهوری اسلامی با مردم بویژه در جریان اعترضات سراسری در کردستان و سیستان و بلوچستان اشاره کردە.

این گزارش همچنین به افزایش چشمگیر اعدام ها نسبت به سال قبل و بازداشت بیش از ٢٠ هزار نفر در جریان انقلاب ژینا و بدرفتاری فیزیکی و جنسی با بازداشت شدگان نیز اشاره دارد.


بار دیده شده‌‌ 70


AM:10:52:16/08/2023