اجرای حکم اعدام شورش مروتی در زندان مرکزی سنندج

اجرای حکم اعدام شورش مروتی در زندان مرکزی سنندج

آسوی روژهلات/ بر اساس گزارش رسیده به این مرکز خبری، بامداد سەشنبه برابر با ٣١مرداد ماه جاری، حکم اعدام شورش مروتی شهروند اهل سقز که پیشتر از سوی دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد.

نامبرده در جریان فرار زندانیان در سال ١٣٩٩ شمسی در زندان سقز که ناشی از ضرب و شتم توسط حراست و برخورد خشن با آنان بود، موفق به فرار از زندان سقز شده بود، که دوباره بازداشت شد.

شایان ذکر است که، شورش مروتی در سال ١٣٨٨مرتکب قتل شده بود و خانواده اولیای دم طی سالهای اخیر با پادرمیانی معتمدین محلی و دریافت دیه، درصدد رضایت به وی بودند که با فشار دادستانهای سقز و سنندج به خانوده مروتی و زمینه چینی برای منتفی شدن رضایت، این زندانی  پس از تحمل ١٤ سال زندان، نهایتاً در تاریخ ذکر شده، اعدام گردید.


بار دیده شده‌‌ 76


AM:10:53:22/08/2023