بازداشتهای مذبوحانه در آستانه انقلاب زن، زندگی، آزادی با هدف به خشونت کشاندن مبارزات آزادیخواهانه صورت می گیرد

بازداشتهای مذبوحانه در آستانه انقلاب زن، زندگی، آزادی با هدف به خشونت کشاندن مبارزات آزادیخواهانه صورت می گیرد

آسوی روژهلات/ با نزدیکتر شدن به سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، قضایی و سپاه و بسیج و دستگاه پروپاگاندای آن، اخیراً صدها تن از شهروندان مدنی و فعالین و خانواده های دادخواه را در اقصی نقاط ایرن و بویژه کردستان دستگیر و روانه زندان کردەاند.

برنامەای هدفمند و سیستماتیک در آستانەی اعتراضات سراسری که حکومت ایران در پیش گرفته، با هدف ارعاب و به نوعی مانع از سرگیری و یا فراگیر شدن اعتراضات در روزها و هفته های آتی بوده و این دست از اقدامات در راستای مرعوب ساختن جنبش اعتراضی و به بیراهه بردن و سرکوب عریان و به خشونت کشاندن مبارزات دمکراتیک صورت می گیرد و در این راه از همەی توان و نیروی سرکوب خود نیز بهره می برد

قابل ذکر است که، بازداشت خانواده های دادخواه، ضرب و شتم فعالین مدنی و شهروندان عادی و اعدام های مکرر، فشار بر روزنامەنگاران و دهها مورد دیگر، همه و همه از یک سو تضمین و گارانتی برای اقتدار و یا ماندگاری و بقای رژیم جمهوری اسلامی نیست و بالعکس، نشانەای روشن از ضعف و استیصال حاکمیت و نظام است مسیر سرنگونی و ساقط کردن خود را هموار می کند و از دیگر سو، مبارزه و اتحاد را در میان توده های مختلف مردمی تشدید می کند و با برخوردهای قهری و ناپدید سازی و اعدام نمی تواند مردم را از خوسته ها و مطالباتشان که همانا به زیر کشیدن نظام اقتدارگرای ایران و دادگاهی کردن سردمداران رژیم بوده، باز دارد.


بار دیده شده‌‌ 106
PM:03:15:23/08/2023