گشت های ارشاد یادآور زخمهای عمیقی است که بر جان مردم بر جای گذاشته

گشت های ارشاد یادآور زخمهای عمیقی است که بر جان مردم بر جای گذاشته

آسوی روژهلات/ در طول حیات و مُمات رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، فشار بر سطح جامعه و بویژه محدود کردن زنان در قالب و اشکال گوناگون همواره اعمال شده است.

از گشت کمیتەهای موسوم به انقلاب اسلامی که در طول سالیان متمادی فضای وحشت و سرکوب را ترویج کردند گرفته تا گشت های موسوم به ارشاد، آزار و سرکوب زنان و دختران و دیگر اقشار و تودەهای مردمی را رقم زدەاند.

حال با نزدیکتر شدن به انقلاب زن، زندگی، آزادی و سالگرد خیزش سراسری در ایران، این رویه تشدید شده و در حال حاضر نیز طرح لایحه عفاف و حجاب که دارای ابهامات و شبهات بیشماری است، به نوبه خود گریبانگیر شهروندان شده و تداعی گر همان شیوه و روشی است که گشت های مختلف سرکوب از همان ابتدا به ساکن تا کنون انجام دادەاند.

در شرایط و وضعیت کنونی و موجود هم، اعمال طرح موسوم به حجاب و عفاف بر شهروندان توسط گشت های ارشاد و آتش به اختیاران حکومتی با همکاری دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی و تریبون ها و سیستم پروپاگاندا، زخم های عمیق تری بر جان و مال مردم می گذارد و در عین حال هیچ نهاد و فرد و ارگانی نیز پاسخگوی اعمالشان نیستند.

در این مجال کوتاه باید گفت که، در این دوره خاص زمانی و نسل جدید جامعه و کلاً نگاه مردم نسبت به آزادی های فردی و اجتماعیشان به طور چشمگیری تغییر کرده و شهروندان کاملا به حق و حقوق خود واقف و آگاهند و نگاه ها دیگر همچون گذشته نیست که حکومت با زور و چماق سلب آسایش کند، هر چند که رژیم جمهوری اسلامی با تصویب و فراقانونی کردن طرح لایحه حجاب درصدد ایجاد فضای سرکوب و رعب و هراس بوده و در تلاش است که از این طرح استفاده ابزاری ببرد.

استفاده از زور و جبر برای تحمیل حجاب اجباری در جامعه به نوبه خود همچون دیگر موارد و طرح های تدوین شده حکومتی خارج از عرف و قاعده اخلاقی و مافوق قانون بوده و همچنین مغایر با قوانین و پروتکل های حقوق بشری تلقی می شود که در طی دەهای متوالی در اشکال گوناگون اجرا شده، اما به نوبه خود با مقاومت زنان و مردان مواجه بوده و تبعات این دست از اقدامات هم دامن خود حکومت را گرفته و خواهد گرفت.


بار دیده شده‌‌ 105


AM:09:56:07/09/2023