در آستانە سالگرد جنبش ژینا

در آستانە سالگرد جنبش ژینا

چیا صالحی

با نزدیک شدن به سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی، بیش از هر سخنی مجدداً یاد همەی جانباختگان راە آزادی را گرامی میداریم و با خانودەهای این عزیزان ابراز همدردی کردە و با زندانیان سیاسی و‌ تمامی آسیب دیدگان ‌انقلاب اخیر دوباره اعلام همبستگی می کنیم.

از همین رو، چه در شرایط کنونی و در این مقطع حساس زمانی و چه در سالهای گذشته، علاوه بر اینکه  با حکومت توتالیتر رژیم جمهوری اسلامی در حال مبارزه بودەایم، جامعەی ایران به طورعام و خاصاً ملت کُرد، گروگان این سیستم ‌افراطی و ضد بشری بوده. با وجود تمام مصائب و بحران سازی هایی که خود حاکمیت ایران بانی و مسبب آن بوده، همیشه سعی شده که از هر فرصتی استفاده شود تا که صدای ملت کُرد و دیگر ملیت های ایرانی که از خواستهای برحقشان بی بهره شدەاند را به گوش جهان برسانیم و برای آن با تمام‌توان تلاش کرده و خواهیم کرد.

در این میان، حزب کومەله کردستان ایران نیز همچون گذشته دارای مسئولیت سنگینی مبنی بر گام نهادن در راستای تحقق مطالبات شهروندان بر دوش دارد و در طول حیات مبارزات خود و از همان ابتدا به ساکن و از زمان بر سر کار آمدن نظام حاکم بر ایران، کومەله به عنوان یک تفکر چپ و حزب سیاسی پیش رو در کرستان محسوب شده و در قبال رسالت محوله خود کوشا و همیشه برای خواستهای مردم و ‌دفاع از کرامت انسانی و حق و حقوقشان مبارزه کرده است.

اگر کمی به عقب تر برگردیم می بینیم که در طول سالهای گذشته، موج اعتراضات زیادی در ایران اعم از بازاری و کسبه، دانشجو، کارگر، فرهنگی و استاد دانشگاه، زنان و غیره شکل گرفته، درطی سالهای اخیر نیز یعنی از آبان ۹۶ به بعد این اعتراضات و تجمعات وارد فاز جدیدی شده و تا کنون نیز در اشکال مختلف خود را نشان داده است.

هم اکنون نیز انقلاب زن، زندگی، آزادی با تمام قدرت ادامه دارد و ساختار سیاسی حکومت را هدف قرار داده و استمرار آن قطعاً در تمام ایران مجدداً فراگیر و مرزها را همچون یک سال اخیر درخواهد نوردید و این شعار دوباره ‌بستر اتحاد میان همه تودهای ستمدیده و‌مهنت زده را فراهم می کند.

با این وجود، حزب کومەله کردستان ایران ۴۳سال پیش، از شعار زن، زندگی، آزادی الهام گرفت و اولین دسته زنان را وارد عرصه و میادین سیاسی و مبارزات مسلحانه کرد و ‌برای اولین بار زنان روسری خود را از سر برداشته و ‌از منبر مساجد شعار آزادی و‌ برابری را سر دادند. به همین خاطر است که کومەله پرچمدار این امر بوده و جامعه کردستان نیز به صراحت نشان داده که یک‌ جامعه مدرن مبتنی بر دمکراسی و برابری بوده و خواست و مطالبه زنان را سرلوحه قرار داده است.

علاوه بر ذکر موارد فوق، رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدا به ساکن تا کنون و خصوصاً که به سالگرد انقلاب زن، زندگی، آزادی نزدیک می شویم، چندین سریال و‌ کتاب علیه کومەله با هدف خدشه دار کردن این حزب و دیگر احزاب تدوین کرده و این خود این امر در شرایطی است که مردم از فقر و‌ فلاکت رنج‌می برند و میلیون ها دلار را صرف عملکرد غیر واقع و بی اساس این قبیل موارد در راستای منحرف کردن افکار عمومی و به بیراهه بردن جنبش های انقلابی کرده است.

هم اکنون نیز در آستانه سالگرد جانباختن (ژینا/ مسا) امینی و ‌دوباره شعلەور شدن انقلاب قرار داریم، علیرغم تلاشهای مستمر رژیم جمهوری اسلامی و استفاده از تمام کارتهای فشار علیه دولت عراق و اقلیم کردستان برای محدود کردن احزاب کُرد و‌ بخصوص حزب کومەله کردستان ایران، به عنوان یک حزب سیاسی و برگرفته از بطن مردمی و اجتماعی، خود را متعهد می داند کە با وجود تمام این تهدیدها از یک طرف سروری خاک عراق و اقلیم کردستان را حفظ نماید و از سوی دیگر، با مردم و در کنار مردم در۲۵شهریور جامعه ایران و‌ کردستان را به اعتصاب مسالمت آمیز و‌ خشونت پرهیز و ‌متمدانه دعوت کند.


بار دیده شده‌‌ 97


PM:02:37:07/09/2023