ایران بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است

ایران بزرگترین اعدام کننده زنان در جهان است

آسوی روژهلات/ گزارش سازمانهای حقوق بشری حاکی از آن است که، ٢٠٠ زن از سال ٢٠١٠ میلادی تا کنون در ایران اعدام شدەاند و در سال گذشته میلادی نیز ١٦ زن در زندان های رژیم جمهوری اسلامی به دارآویخته شدند.

علیرغم اعدام های گسترده در ایران و بویژه اعدام زنان، تنها ٥٥ مورد اطلاع رسانی در مورد اعدام این ٢٠٠ زن در ایران توسط منابع رسمی رسانەای شده و مابقی از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان این حوزه اعلام آمار شدەاند.

شایان ذکر است که، بر اساس اعلام آمار نهادهای حقوق بشری و فعالین مدنی، نزدیک به ٧٠ درصد از اعدامها در ایران رسانەای نمی شود، که اصطلاحاً به آن اعدام های مخفیانه می گویند.


بار دیده شده‌‌ 54


AM:10:12:08/09/2023