میلاد مصطفوی شهروند بوکانی با دسیسه چینی و همدستی اطلاعات و اداره تربیت بدنی این شهر بازداشت شد

میلاد مصطفوی شهروند بوکانی با دسیسه چینی و همدستی اطلاعات و اداره تربیت بدنی این شهر بازداشت شد

آسوی روژهلات/ بر اساس گزارش رسیده به این پایگاه خبری، پنجشنبه برابر با ٢٣ شهریورماه جاری، میلاد مصطفی اهل بوکان و از مربیان رشته سوارکاری، پس از یک قرار ملاقات سوری توسط اداره تربیت بدنی این شهرستان، از سوی نیروهای وابسته به اداره اطلاعت بازداشت شد.

نامبرده پس از دعوت رییس تربیت بدنی بوکان برای قرار ملاقات در ساختمان این اداره، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد.

شایان ذکر است که، تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات انتسابی و مطروحه علیه میلاد مصطفوی و همچنین محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست.


بار دیده شده‌‌ 72


PM:05:31:14/09/2023