سقز/ محاصره منزل پدری ژینا امینی

سقز/ محاصره منزل پدری ژینا امینی

آسوی روژهلات/ در استمرار فشار بر خانواده ژینا امینی، جمعه برابر با ٢٤ شهریورماه جاری، نیروهای حکومتی منزل امجد امینی پدر ژینا را محاصره کرده و با استقرار عوامل امنیتی در اطراف منزل نامبرده، فشار بر این خانواده را تشدید کردەاند.

ماموران امنیتی با مستقر شدن در اطراف منزل امجد امینی، ضمن اینکه به هیچکس اجازه ارتباط و رفت و آمد با این خانواده را نمی دهد، با تحت فشار قرار دادن و تهدید اعضای خانواده امینی، درصدد ممانعت از هرگونه برگزاری مراسم سالیاد برای ژینا شدەاند.

شایان ذکر است که، شهرستان سقز به طور کامل ملیتاریزه شده و نهادهای امنیتی مستمراً از طریق تماس تلفنی و احضار شهروندان به آنان هشدار می دهند که از حضور در قبرستان آیچی و بویژه بر سر مزار ژینا امینی خودداری نمایند و کسبه و بازاریان نیز تحت فشار نیرهای امنیتی مبنی بر اینکه میبآیست محل کسب و کار خود را تعطیل نکرده و طبق روال همیشه در محل کار خود حاضر باشند.

علاوه بر موارد فوق، خیابانهای منتهی به سقز به بهانه تعمیرات مسدود، و از تردد در آن ممانعت میشود.


بار دیده شده‌‌ 75


AM:12:35:16/09/2023