بازداشت ٨ شهروند در بانه، قروه، سقز و دهلران

بازداشت ٨ شهروند در بانه، قروه، سقز و دهلران

آسوی روژهلات/ طی دور روز اخیر و در بازه زمانی ٢٥ شهریورماه از سال جاری تا کنون، یک شهروند اهل بانه با هویت (جمال حسین پوربه همراه دو فرزندش احمد و محمد حسین پور) توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در ادامه یک معلم بازنشسته اهل شهرستان قروه با نام (عبدالله عبدالملکی) پس از واکنش به اهانت نیروهای سپاه، بازداشت، و همزمان لقمان بیداری اهل سقز نیز در داخل بیمارستان این شهر از سوی عوامل امنیتی بازداشت شد.

شایان ذکر است که، در جریان اعتصابات عمومی در کردستان دهها شهروند و افراد ذکر شده بدون ارائه حکم قضایی دستگیر و سرنوشتشان در کمکان در هالەای از ابهام قرار دارد.


بار دیده شده‌‌ 107
AM:09:50:18/09/2023