تداوم بازداشت شهروندان کُرد در تهران، دهلران، سرپلذهاب، کرمانشاه، کلاترزان سنندج، هرسین و کامیاران

تداوم بازداشت شهروندان کُرد در تهران، دهلران، سرپلذهاب، کرمانشاه، کلاترزان سنندج، هرسین و کامیاران

آسوی روژهلات/ در استمرار موج بازداشتهای گسترده در کردستان در جریان اعتصابات همگانی ٢٥ شهریورماه جاری و پس از آن، دهها شهروند دیگر توسط عوامل حکومتی بازداشت شدند.

در هیمن رابطه، دو شهروند کُرد که هویت یکی از آنان به نام (میثم انصاری) محرز است، در پاساژ "شانزلیزه" تهران با خشونت بازداشت شدند. تا کنون از دلیل این اقدام فراقانونی گزارشی منتشر نشده است.

در ادامه یک نوجوان ١٧ ساله با هویت (بهنام سموری) در شهرستان دهلران در ایلام بازداشت، و به مکان نامشخصی منتقل شده و سرنوشت وی کماکان در هالەای از ابهام قرار دارد.

امیر امینی اهل سرپلذهاب و از دیگر شهروندان کُرد و کنشگر اجتماعی نیز به دلایل نامعلومی از سوی اداره اطلاعت این شهر بازداشت، و به مکان نامشخصی منتقل شده است. وی پیشتر نیز به علت فعالیتهایش در چندین نوبت بازداشت شده بود.

در ادامه موج بازداشتها، یک معلم کُرد بازنشسته با هویت (فریده قهرمانی فر) و از پیروان آیین یاسان و عضو انجمن فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. تا کنون از علت دستگیری این شهروند زن اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

چهار جوان اهل "کلاترزان" واقع در شهرستان سنندج با اسامی (ماهان نساجی، مبین پروین، عادل میرزایی و هادی رضایی) توسط ماموران وابسته به اداره اطلاعات این شهر بازداشت، و تا کنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دسترس نیست.

پژمان عزیزی جوان کُرد اهل هرسین در کرمانشاه و محسن اسدی دیگر بازداشت شدگان روزهای اخیر بودەاند که در پی یورش عوامل حکومتی بازداشت و به مکان های نامشخصی منتقل شدەاند و تا کنون از سرنوشتشان اطلاع دقیقی در دست نیست.

دو برادر و فعال کارگری در سنندج با اسامی خبات دهدار و برادرش کامیار دهدار توام با خشونت ماموران آتش به اختیار حکومتی در منزل شخصی این دو شهروند بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شدند. گزارشات حاکی از آن است که وسایل شخصی این دو برادر و فعال کارگری نیز ضبط شده است.


بار دیده شده‌‌ 80


AM:10:16:19/09/2023