برگی از زندگینامه و فعالیت سیاسی رفیق مبارز و از رهبران جنبش ملت کورد کاک صدیق کمانگر "زبان سرخ جنبش"

تهیه و تنظیم/ آرام محمدی
آسونیوز
/ کاک صدیق کمانگر فرزند محمد صالح " پرسنل بخشداری" در سال 1325 خورشیدی در روستای آفریان از توابع کامیاران متولد شد. مقطع ابتدایی تا دبیرستان را در کامیارن و کرمانشاه گذراند.  سال 1344 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته ادبیات تحصیل کرد. در ادامه با توجه به شرایط موجود آنزمان، در رشته حقوق ادامه تحصیل داده و در سال 1350 خورشیدی با درجه کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و حقوق سیاسی فارغ اتحصیل شد.
در سالهای دهه 1350 خورشیدی و با توجه به اختلاف میان دهقانان و مردم روستای دارسیران مریوان با مالکان و فئودالهای کورد، که شکل مبارزه ای و توده ای به خود گرفته بود، کاک صدیق به عنوان وکیل به دفاع از حقوق دهقانان پرداخت. همچنین در تیرماه سال 57 خورشیدی در پشتیبانی از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان سنندج، نخستین تحصن را در ساختمان دادگستری این شهر سامان داد.
سپس در زمان علنی شدن کومه له در سال 57 خورشیدی و پیش از آن نیز در کومه له عضویت داشت و یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب شد. سپس در جریان انقلاب ایران به یکی از چهرهای شناخته شده و مبارز سیاسی در کردستان مبدل گشت.
کاک صدیق کمانگر به عضویت هیئت کانون مرکزی وکلا و جمعیت حقوق دانان ایران درآمد. همزمان کاک صدیق از سوی حزب کومه له به عنوان نامزد این حزب در نخستین انتخابات مجلس شورای ملی در منطقه کامیاران برگزیده شد. ایشان درکانون معلمان سنندج نیز نقش فعالی داشت.

کاک صدیق کمانگر در ساعت 2 بامداد روز 13 شهریور 1368 خورشیدی در اردوگاه مرکزی کومه له "بردانگاه" در اطراف رانیه هنگام تهیه مطالب جهت رادیو، توسط عناصر نفوذی رژیم ایران ترور شد.

گرامیباد یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و مکتب سوسیالیزم...PM:07:14:01/09/2018
‌ ‌ 2023 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌