اهریمنی جلوه دادن چهره و شخصیت مردمان کورد در سینمای ایران

آسونیوز- از آغاز قیام 57 تا کنون، جمهوری اسلامی برای مخدوش نشان دادن چهره ی کوردها همه توان خودرا به کار بسته است، تا کوردها را آشوبگر و وابسته به امپریالسم غربی نشان دهد.

بعد از فرمان خمینی برای بمباران کردن شهرهای کردستان و آغاز درگیری میان احزاب کورد و نیروهای حکومت، رژیم ایران جنگ روانی تمام‌عیاری علیه کوردها به راه انداخت. حکومت نوپای ایران که هیچ تمایلی برای مذاکره به منظور حصول توافق با احزاب کوردی نداشت، به محض تثبیت قدرت، نیروهایش را به سمت کردستان گسیل داشت تا به زعم خود به غائله کردستان پایان دهد.

در حالی که کارگزاران و حکام ایران در نبردی نابرابر در کوردستان جنایات بسیاری مرتکب شدند، این شایعه را راه انداخته که احزاب کورد خواهان جدایی کردستان از ایران بوده و پیشمرگه های کورد پس از کشتن نیروهای حکومت، آنها را سر بریده و تکه تکه می کنند. حکومت تا حدی موفق شد تصویری خشن از کوردها در اذهان مردمان غیر کورد ایران جا بیندازد.

در این راستا، با صرف هزینه های بسیار هنگفت فرهنگی از جمله تهیه ی فیلم و سریال های تلویزیونی به مهم پرداخت. از جمله این فیلمها می‌توان بە "کانی مانگا"، "زندان دولەتو"، "اشک سرما"، "فیلم چ"، "شور شیرین" و "دره شیلر" اشارە کرد. این فیلم ھا در یک نقطە با هم اشتراک دارند: در همه آنھا کسانی که به احزاب کوردی ملحق شده اند، عدەای ماجراجو ھستند کە بە تحریک بیگانگان و در پی منافع شخصی، کوردستان را بە آشوب کشیدە و خواھان جدایی آن از ایران ھستند.

از سوی دیگر، تصویری کە از نیروھای حکومتی ارائە میشود، منجیان جان برکفی است کە در پی آزادسازی کوردستان و رهایی مردمانش رشادت و ازخودگذشتگی را به اوج خود رسانده‌اند.

در تمامی این فیلمها نیروهای پیشمرگه،‌ یک سری اراذل و اوباش و باجگیر به تصویر کشیده می‌شوند‌ که‌‌ مردم را مورد ظلم و ستم قرار می‌دهند. آنها مردانی به‌ غایت خشن و فاقد احساسات انسانی‌اند که حتی توان برقراری رابطه‌ای انسانی را با هم نیز ندارند. این در حالی است که‌ نیروهای ارتش و به‌ ویژه‌ سپاه انسانهایی عارف‌ مسلک و با تقوی جلوه‌ داده‌ می‌شوند که با نهایت ادب و احترام با یکدیگر برخورد می‌کنند.

جمهوری اسلامی در گفتمان رسمی خود و در این فیلمها، مردمان کورد را تحقیر و مردانگی‌‌ای ولایی و فارس‌ زبان را ستایش‌ می‌کند. شهروندان کورد که‌ فوق مردانه، احمق، خشن، و خود محور جلوه‌ داده‌ می‌شود، در تقابل با آن مردمی دیگر قرار می‌گیرد که‌ معتدل، خردمند، دلیر و از خود گذشته‌ است.

حکومت همزمان تصویری غیر انسانی از جامعه کورد را جعل کرده و در پی آن است تا جنبش مردم کوردستان را از مشروعیت ساقط کند. و از خود واقعی او آن دیگری‌ می‌سازد که در نهایت به ساخت نوعی انسانهای گوش به فرمان حکومت می‌انجامد که می‌خواهد پاسداری ایران زمین را نمایندگی کند.

منبع: رادیو زمانه

 PM:10:56:02/10/2019
‌ ‌ 1478 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌