سخن روز: پرستاران همواره سرگردان برای دریافت مزایای خود هستند

 

آسونیوز- پرستاران و کادرهای مرتبط خدماتی در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران همچون دیگر مشاغل، دارای خواسته ها و مطالبات صنفی خود هستند، اما همیشه از سوی دولت و مجلس رژیم ایران بی پاسخ مانده اند.

یکی از دغدغه های پرستاران و کلنیک های تامین اجتماعی، نادیده گرفتن ردیف هایی از فیش حقوقی است.

در شرایط کنونی و علیرغم شیوع و گسترش بی حد و مرز ویروس کرونا در ایران، پرستاران و کادر درمانی همواره به عنوان مبارزان صف نخست مبارزه با این بیماری قرار داشته اند و با کمترین امکانات موجود تلاش کردنده اند.

پرستاران در ایران هرچند در خط اول مقدم مبارزه با کُرونا هستند، اما مشکلات صنفی آنها چه در حوزه استخدامی و چه در رابطه با عقب افتادن ماه‌ها حقوق همچنان به قوت خود باقیست و دولت هیچ اقدامی برای کاهش مشکلات وضعیت درآمدی آنها انجام نداده است.

پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان از دو ماه و نیم پیش تا کنون و با شیوع کُرونا در کشور با فشار مضاعف کاری روبرو شده‌اند و بسیاری از آنها با ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده به کار مشغول هستند.

پس از پایان تعطیلات نوروز نیز تعداد قابل توجهی از پرستاران به دلیل بحران مالی و نبود درآمد در بیمارستان‌های خصوصی و کلینیک‌های خصوصی اخراج شدند.

لازم به ذکر است که، در جریان خدمات رسانی پرستاران و دیگر کادرهای درمانی در ایران، ده ها پرستار و پزشک به سبب بی توجهی دولت به این قشر زحمتکش از جامعه و همچنین نبود امکانت لازم در مقابله با ویروس کرونا، جان خود را از دست دادند.

جدا از همه اینها، اما پرستاران مشکلات صنفی دیگری نیز دارند، روشن شدن وضعیت ساعات و حجم کار، بیمه و بازنشستگی از جمله دیگر مطالبات این صنف است.

در این میان پرستاران شاغل در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی نیز وضعیت نامطلوبی دارند و  این در حالیست که بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از جمله بیمارستان‌های خدمات‌دهنده به بیماران کُرونایی بودند.


 


AM:09:12:07/05/2020
‌ ‌ 1018 ‌‌بار دیده شده‌‌