روز جهانی طبیعت، روزی برای آگاهی بخشی دربارە محیط زیست

روز جهانی محیط زیست از سال ١٣٥١ خورشیدی با برگزاری کنفرانسی از طرف سازمان ملل با موضوع انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد عینیت پیدا کرد و روز ٥ جولای هر سال را روز طبیعت نام نهادند.

همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP (برنامه محیط زیست سازمان ملل) شد. هم‌اکنون نیم قرن از نامگذاری این روز می گذرد و فعالان و مدافعان طبیعت در سرتاسر جهان در تلاشند با برگزاری مراسمهای ویژە، راهپماییهای خیابانی، نمایش، همایش، مسابقات نقاشی و مقالە نویسی و... در صددند تا توجە مردمان جهان را بە اهمیت طبیعت در زندگی انسان معتوف کنند.

فعالان محیط زیست در روز جهانی طبیعت در تلاشند تا با آگاه بخشی مردم در راستای حراست و صیانت از محیط زیست و همچنین تحریک سیاستمداران با هدف اتخاذ راه کارها و تصمیماتی جهت مقابله با تخریب محیط زیست و گونه های زیست محیطی انتخاب شده است.

شعار روز جهانی محیط زیست سال 2020 با محوریت "تنوع زیستی" عنوان شده است. موضوعی کە امسال بعد از آتش سوزی در جنگل های آمازون و انقراض بیش از ٢ میلیارد موجود زندە کە در تصفیە هوا نقش داشتەاند اتخاذ شدە است. 

سوای آتش سوزی شش کرە زمین، در سایر نقاط جهان، بسیاری از حیوانات و موجودات زندە در معرض انقراض قرار دارند.

موضوع طبیعت از گذشته تا کنون همواره به عنوان میراثی ارزشمند، در طول سالیان متمادی دست به دست شده  و حراست از محیط زیست به عنوان وظیفه ای اخلاقی، انسانی و قانونی همیشه مد نظر بوده است.

اما در گوشەای از این کرە خاک و در کشور ایران زیر سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته، محیط زیست وضعیتی بحرانی تر از سایر نقاط جهان به خود گرفته است.

خشکی تالاب ها، آلودگی هوا، وضعیت نامطلوب جنگل ها و تخریب منابع زیست محیطی به بهانه های مختلف، بی برنامگی و بی تدبیری و بی مسئولیتی حاکمیت، عدم آموزش، اجرای پروژه های عمرانی بدون ارزیابی محیط زیست، فقدان قانون بازدارندگی، همه و همه دست به دست هم دادەاند که حوزه محیط زیست در ایران با بحران و چالشی جدی مواجه شود.

 حاکمان جمهوری اسلامی در خوشبینانە ترین حالت با بی اعتنایی ازکنار موضوع محیط زیست گذشتە و یا خیر هدفمند و عامدانه اجازه نمی دهد که افکار عمومی از ابعاد واقعی فاجعه ی تخریب اکوسیستم با خبر شود.

انسان فهیم امروز، هموراه با نگرشی واقع بینانه به محیط زیست، در صدد است که به این مقوله مهم و حیاتی دگرگونی ببخشد. بوجود آمدن کمپین های جهانی، ارگان ها و سازمان های ویژه مدافع محیط زیست، حاصل این تلاش ها هستند. اما در ایران و کوردستان با عاملیت جمهوری اسلامی، نه که در راستای حفاظت از محیط زیست اقدامی نشده، بلکه خود این رژیم یدی طولانی در تخریب آن داشته و خواهد داشت.

از دیگر سو، با سیاست ها غلط و دیدگاه های امنیتی، با دلسوزان و حافظان محیط زیست برخورد شده، و آنان را شهید، زندانی و یا بیکار کرده اند. بسیارند محیط بانانی کە با نقشە قبلی ترور شدە، بە زندان انداختە شدە و یا آنان را از این کار منع کردەاند.

از جمله دلایل تخریب محیط زیست از سوی دستگاه حاکمیتی ایران را بی برنامگی و بی توجهی به این حوزه ، عدم فرهنگ سازی، عدم تخصیص بودجه، غارت منابع طبیعی از سوی حکومت و مهره های وابسته به آن و غیره را نام برد.

در واقع باید گفت که در طول سالیان متمادی در ایران، محیط زیست روند تخریبی را طی کرده. حاکمیت رژیم ایران، موجب متحمل شدن بزرگترین و در عین حال جبران ناپذیرترین خسارت ها بر محیط زیست شده است.

ناکارآمدی و ندانم کاری ها، اعمال سیاست های سودجویانه و مافیایی، صرف هزینه های میلیاردی برای برنامه های موشکی و ترویج تروریسم، هزینه های میلیاردی نهادها ی مذهبی و غیره، و در مقابل بی توجهی به مقوله ی محیط زیست، منجر به فاجعه ی نابودی این اصل مهم و حیاتی در ایران شده است.

گروە نویسندگان آسونیوز


PM:03:41:03/06/2020
‌ ‌ 1132 ‌‌بار دیده شده‌‌