سال خوب، سال بد

سال خوب، سال بد
گروە نویسندگان آسونیوز/

جنگل های سرسبز، دشت های پرازآب و زمین های حاصلخیز. این ها تصویری بودند که از گذشته برای مان به جا مانده. اکنون پس از چهل سال حاکمیت نابخردانه جمهوری اسلامی تمام آن رویای شیرین طبیعت زیبا تبدیل به یک کابوس جمعی شده.

حال زمین خوب نیست و بحران آب درآینده ای نزدیک به عقیده کارشناسان منجربه جنگ های خونین خواهدشد.

ایران با چیزی حدود33میلیون هکتارمنطقه بیابانی و نیمه بیابانی در سال های اخیر بابحران خشکسالی مواجه شده. ذخایر آب زیرزمینی در دوسه دهه گذشته با برداشت بی رویه وسوء مدیریت موجب بی آبی گشته و درین بین دولت های حاکم در جمهوری اسلامی بنا برسیاست غلط حاکمیت حتا در فروش آب شرب به کشورهای همسایه نیزدریغ نکرده اند.

سازمان ملل متحدروز17ژوئن را برای مقابله بابیابان زایی وخشکسالی ونجات جان بیش از250میلیون انسان که در معرض خطرهستند،نام گزاری کرده.

استعفای نمایندگان برخی از استان ها در مجلس به واسطه کمبود آب حتا اگریک شوی تبلیغاتی دیده شود،نشان از جدی بودن این بحران درسال های آتی ایران است.

رییس جمهورهای انتصابی جمهوری اسلامی دردوره های مختلف باراه انداختن کارناوال های تبلیغاتی و وعده های توخالی در ایجادواحداث سدهای غیراستاندارد،در این بحران نقش عمده ای را بازی می کردند.

باوجوداخطاروتوصیه کارشناسان طبیعت مبنی بر4برابربودن فرسایش خاک در ایران نسبت به سایرنقاط جهان،همچنان وزارت کشاورزی در خواب خرگوشی بسر می بردواین وزارتخانه تبدیل به دلال ورود اقلام کشاورزی شده.

فروش خاک وآب ایران تبدیل به بخشی دیگر ازپروژه جمهوری اسلامی به هدف نابودی کامل این سرزمین شده.

غبارهای ریزگرددرجنوب و غرب ایران که از کشورهمسایه آغاز می شودوزندگی روزمره را برای استان های غربی وجنوبی ایران در اغلب اوقات سال با اختلال مواجه کرده، یکی دیگر ازهمین مدیریت های غلط است. جمهوری اسلامی در مواجهه با متدهای علمی همیشه نشان داده دراشاعه خرافات وجهالت مذهبی ید طولایی داشته. مناطق جنگلی رابابریدن درخت هایش وسرقت چوب هادچارسیلاب های ویرانگر می کند ودراماکن مذهبی مردم رادعوت به خواندن نمازقطع باران می کند. آب های زیرزمینی وآب شرب رابه کشورهای همسایه می فروشدوهنگام خشکسالی نمازغفیله خواندن را به مردم توصیه می کند تا آنان به گناهان ناکرده استغاثه کنندوپس ازآن نماز باران به جای بیاورند.

این حاصل مدیریت ولایت فقیه است برمنابع طبیعی. درین مابین مردم باید خود با تکیه برسنت های کهن واستفاده درست از منابع پیرامون مقابل این خرافات ایستادگی کنند ومطالبات به حق خویش را طلب کنند.

اعتراض کشاورزان ودامداران در استان های مختلف به بی کفایتی مسئولین جمهوری اسلامی ودزدی آب ومنابع طبیعی دیگر از این استان به آن استان تنها جابجایی مشکلات را در پی خواهد داشت.

گوش سپردن به کارشناسان دلسوزکه هیچ وابستگی به حکومت ندارندو چه بسا برای ارائه طرح های انسانی خود حبس های طولانی مدت وتهدیدهای حکومت را به جان خریده اند، می تواند راه گشای مناسبی برای پیشگیری از بحران کوتاه مدت باشد.

حکومت ولایت فقیه سال های بدی را برای مردم رقم زده. سال های خوب را خودمان با همت وعزم جدی باید بسازیم.

سال های خوب برای خود و فرزندان مان.

 


PM:02:08:20/06/2020
‌ ‌ 1433 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌