زن مُقتدر و آینده حقوقی زنان

لیدا خزایی

جایگاه وحقوق زنان در جوامع مختلف و در قوانین اساسی کشورهای مختلف به صورت های متفاوتی تعریف و تفسیر و پیاده می شود.

در کشورهای دین سالار و نظام هایی که بر اساس مبانی دینی و مذهبی و فرامین و کتب آسمانی قوانین حکومتی و اجتماعی را ساختار بندی و اجرا کرده اند به طور عام زنان از حقوق انسانی، خانوادگی و اجتماعی خود در عرصه های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی تا حدود زیادی محروم شده اند.

نگاهی به وضعیت زنان در این کشورها(کشورهای جهان سومی و درحال رشد) بیانگر نوع نگاه دونِ حاکمیت های مردسالار و مرد محور به جنس زن و فلسفه خلقت او می باشد.

از سوی دیگر کشورها و جوامعی هم وجود دارند که به دنبال کنار زدن حاکمیت های دینی و تئوکراتیک و طی دوران های سخت جدال ایدئولوژیک به مرحله و درجه ای از آگاهی رسیده اند که بتوانند قوانینی را تعریف و به اجرا  بگذارند که مرد و زن از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی در پیشگاه قانون جایگاهی یکسان داشته باشند.( هرچند این جوامع نیز هنوز نتوانسته اند به طور کامل اعتراف به موجودیت برابر زن و مرد کنند و گاهن در این کشورها و جوامع پیشرفته بشری نیز شاهد ناعدالتی هایی در حق زنان و جنس زن می شویم ).

با بیان این مقدمه کوتاه قصد براین است که بدانیم چه عوامل و فاکتورهایی باعث شده که زنان در جوامع مدرن و پیشرفته از لحاظ حقوقی و استقلال موجودیت در شرایط بسیار متفاوت و یا به تعبیری بهتر از  وضعیت زنان در جوامع دینی و یا تحت حاکمیت های دینی قرار داشته باشند؟

بدون شک عوامل بسیاری در این موضوع و تثبیت حقوق زنان در این جوامع تاثیر داشته که به عنوان مثال می توان به مبارزات هویت خواهی، مبارزات جنسیتی در قالب مکاتب فلسفی و سیاسی مانند فمینیسم ، جنبش های آزادیخواهی و برابری خواهی زنان در عرصه های مختلف تاریخی نام برد، اما مهم ترین و اساسی ترین فاکتور در شکل گیری این شرایط نسبتن برابر و تامین حقوق زنان در کشورها و جوامع پیشرفته و دمکراتیک وجود شخصیت های زن مبارزی بوده که توانسته اند باعث شکل گیری جریان ها و جنبش های زنانه در سطح دنیا و رساندن جامعه و جنس زن به سکوی برابری با مرد شوند. این زنان کی هستند و در دسته بندی های شخصیتی چه نامیده می شوند و ویژگی های بارز آنان چیست ؟

به طور کلی در علوم روانشناسی شخصیتی در میان انسان ها و حتی حیوانات دو گروه شخصیتی دسته بندی شده اند که هرکدام از این دسته ها دارای ویژگی های خاص خود می باشند .

گروه اول: شخصیت آلفا 

گروه دوم: شخصیت بتا 

در موجوداتی مانند انسان که زندگی اجتماعی دارند دسته بندی بر اساس سلسله مراتب قدرت وجود دارد که در هرم اجتماعی به نام آلفا و بتا تعریف می شود، آلفاها قدرتمندترین اعضای گروه اجتماعی هستند که در راس هرم به عنوان لیدر و سرگروه قرار می گیرند، هدایت و مسئولیت گروه به عهده آلفای گروه است، آلفاها بیشترین سهم از امکانات اجتماع  را طلب می کنند.

این دسته بندی در اجتماع حیوانات نیز دیده می شود. بر خلاف تصور عامه، آلفاهای ماده ویژگی و رفتارهای مردانه ندارند برعکس در اوج زنانگی هستند. تنها تفاوتشان با سایر زنان با ظاهر زنانه در این است که برخلاف زن های بتا می توانند همزمان با حفظ ظرافت زنانه در اوج قدرت و رهبری قرار بگیرند.

یک زن آلفا واقعی شخصیت قوی دارد و تنها چیزی که باعث شده به عنوان رهبر انتخاب شود، و چیزی که باعث می شود او مصرانه و با اراده در رسیدن به اهدافش سخت تلاش کند، حس قوی و اعتماد قوی به خود و اهدافش است. برخی از زنان با ویژگی آلفا متولد می شوند، در حالی که برخی دیگر در طول زندگی این ویژگی را در شخصیت خود توسعه می دهند.

زن های آلفا دارای ویژگی های ثابتی هستند که به راحتی آنها را از سایر زنان متمایز می‌کند و با جذابیت جادویی همیشه توجه زیادی از اطرافیان را به خود جلب می کنند. تحمل زن راهبر و باهوش از توان اکثر اطرافیان آنها خارج است و وقتی رقبای این زنان حال چه مرد و یا چه زنان گروه دیگر مانند بتا متوجه می شوند زنان آلفا مطیع ناعدالتی، ناحقی و یا ستم جنسی نمی شوند و هیچ زمان در بند قوانین مردسالار نمی مانندو لذا از ایجاد رابطه با این زنان ناامید شده و از آنان فاصله گرفته و در فرصت مقتضی به نوعی در راستای تخریب شخصی و شخصیتی آنان اقدام می نمایند.

از سوی دیگر زنان بتا برخلاف زنان آلفا علاقه ای به قدرت و امور مدیریتی ندارند و حتی  تاحد زیادی حقوق زنانه و تاثیرات جنس خود در جامعه و خانواده و مدیریت کلان کشور را منکر می شوند. آنها پکیج کاملا کلاسیک و سنتی از زنانگی هستند. دلسوز، دلخوش به لذت های ساده و اغلب مخالف فمینیسم که گویی برای عشق و عاشقی، خانه داری و مادر بودن ساخته شده اند، آنچه هر مردی برای یک خانه با آرامش به آن نیاز دارد، اما ذات ماجراجو و تنوع طلب برخی مردان علاوه بر آرامش خانه چیزهای دیگری را نیز طلب می کند که هیچ زمان یک زن بتا

با توجه به پایبندی اش به عرف و سنت ها قادر به انجام آنها نیست و این در حالی است زنان آلفا زنانی هستند که شاید نتوان زیر یک سقف آنها را تحمل کرد. اما آنقدر قوی هستند که دیگران به خاطر تجربه قرار گرفتن درکنار آنها بر سر عشق، اهداف و زندگی شان ریسک کنند، زنان آلفا هیجان و شور و شوق را به زندگی های روتین و سرسنگین خانوادگی و اجتماعی و حتی مبارزاتی تزریق می کنند، آنها به خوبی می دانند چه چیزی خودشان و جامعه را خوشحال و مترقی و هیجان زده می کند. زنان آلفا هرچند همیشه در میان اطرافیان زیادی احاطه شده اند، اما نیازی به کمک و همراهی شان ندارند.

آنها به ویژه وابستگی مالی با دیگران و اطرافیان ایجاد نمی کنند. زنان آلفا در برابر تملق و تعریف های اطرافیان ضعف نشان نمی دهند و مسخ نمی شوند و به همین دلیل بر مبنای اهداف بزرگ و کوچک و یا برنامه های رشد دهنده زندگی وارد رابطه با اطرافیان می شوند.

سرسختی از دیگر ویژگی های بارز زنان آلفا می باشد. زنان آلفا در موقعیت های سخت زندگی موانع را کنار می زنند و سخت تلاش می کنند. زن آلفا در مقابل بیماری، بی عدالتی، فقر و یا با شکست های ویران کننده استقامت می کند و اگر نیاز باشد دوباره تلاش خواهد کرد. او همیشه هدفمند زندگی می کند و به زندگی خوش بین است و هرگز تسلیم نمی شود.

پافشاری بر عقاید و باورها از دیگر مولفه های شخصیتی زنان آلفا می باشد. بسیاری از اطرافیان و افراد وابسته به گروه های دیگر سعی می کنند از طریق توهین یا تهدید زنان قدرتمند را ساکت کنند و سرجای خود بنشانند و اما توهین و تهدید در یک زن آلفا اثر ندارد.

او از آن دسته زنانی نیست که مغرور و مدعی عالم نما باشد و تظاهر به علم بر همه چیز داشته باشد. بلکه مسئولیت پذیر است و رفتار عادلانه ای دارد و در مقابل بی عدالتی ها ساکت و آرام نمی نشیند. زن آلفا شناخت دقیق از ضمیر باطنی اش دارد و در مورد موضوعاتی که برایش اهمیت دارند، کاملا آگاه و مطلع است وهمواره با موضوعاتی مواجه می شود که آتش درونش را شعله ور نگاه می دارد.

اغلب زنان آلفا را در برنامه های توسعه جامعه، احزاب سیاسی مبارز و یا سازمان ها و جریان های اپوزیسیون مختلف که برای ایجاد یک زندگی شخصی و اجتماعی بهتر فعالیت دارند دیده می شوند. زن آلفا یک شیوه زندگی متفاوت دارد که کاملا با آن سازگار است.

دیگران ممکن است پشت سر او بدگویی کنند یا او را سرزنش کنند که چرا طرز فکر و انتخاب های زندگی اش همانند آنها نیست و یا حتی سبک زندگی و انتخاب های او را زیر سوال می برند و به طور کلی شیوه زندگی زن آلفا را درک نمی کنند. اما زن آلفا نسبت به حرف ها و نظرات دیگران بی اهمیت است. زنان آلفا افرادی وفادار هستند و نسبت به نزدیکان و دوستان خود احساس مسئولیت قوی داشته و برای امنیت، سلامتی و اقتدار اطرافیانش تمام تلاش خود را می کنند.

از جمله خصوصیات دیگری که این زنان دارند می توان به وقار شخصیتی، عدم هراس از تنهایی ، عدم نقش و رُل بازی کردن، شفاف و صریح بودن، و عدم تخریب شخصیت دیگران برای رشد و ترقی خود، به روز کردن دانش و اندوخته های فکری خود و ایمان به ایجاد تغییر و رشد در سبک و نوع زندگی اشاره کرد.

وجود همین زنان با ویژگی ها و شخصیت آلفا بوده که باعث رشد مطلوب جامعه زنان در کشورهای پیشرفته و رسیدن به حقوق انسانی و جنسی شان شده است. اگر برگ های تاریخ مبارزات زنان در طول تاریخ را ورق بزنیم برای مان مسلم خواهد شد که همه زنانی که جلودار و رهبر مبارزات جنسی بوده اند و یا زنانی که به مناصب بزرگ دولتی و حکومتی رسیده اند و یا در عرصه های دیگری همچون اقتصاد و علوم مختلف موفقیت  های بزرگ و تاریخی را کسب کرده اند، همگی از دسته و گروه زنان آلفا بوده اند و همین افراد از جنس زنان خواهند بود که آینده حقوقی زنان در جوامع دین زده و مردسالار را رقم خواهند زد.


PM:03:41:22/08/2020
‌ ‌ 925 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌