برشی از زندگینامه ی دکتر جعفر شفیعی از رهبران کومه له

آسونیوز- دکتر جعفر شفیعی متولد سال ١٣٣١خورشیدی، برابر با ١٩٥٠میلادی در خانواده ای مبارز و اهل فرهنگ در بوکان متولد شد.

ایشان دارای چهار برادر و یک خواهر بوده، و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بوکان به اتمام رسانید. از دوران جوانی و نوجوانی با تفکرات سیاسی آشنا، و ادامه این راه موجب تحول فکری وی شد.


در سال ١٣٤٩خورشیدی در دانشکده پزشکی تبریز پذیرفته شد و دیری نپائید که به یکی از چهره های فعال جنبش دانشجویی و مبارازت سیاسی مبدل شد. در دوران تحصیل با فعالیت های مستمر و مطالعه کتاب های فلسفی، اقتصادی و اجتماعی با تفکرات مارکسیستی آشنا شد و

در پروسه ی فعالیت های سیاسی دانشگاه و جنبش چپ، با رفقای کومه له آشنا، و فعالیت های سیاسی اش را با رفقای کومه له آغاز نمود. در سال ١٣٥١ خورشیدی، به مدت شش ماه از طرف ساواک دستگیر و زندانی شد. علیرغم شکنجه و آزارهای ساواک، با عزمی راسخ در مقابل فشارهای ساواک مقاومت کرده و اسرار تشکیلاتی را درون سینه نگه داشت و آنرا حفظ نمود.

طبابت و حرفه پزشکی، کانال و فرصتی ایجاد کرده بود تا که در راه خدمت به قشر فقیر و توده های بی بضاعت اجتماع گام بردارد. وی از این فرصت و موقعیت به طرز شایسته ای بهره برده و با اقشار کم درآمد جامعه همانند رفیقی دلسوز برخورد می کرد.

سال ١٣٥٧ خورشیدی، در چارچوب یک ماموریت تشکیلاتی از طرف کومه له، به نزد اتحادیه میهنی کوردستان عراق رفته و ضمن طبابت، به عنوان یک نیروی پیشمرگ مشغول به فعالیت شد و به مردم محروم آن سامان خدمت کرد و با کوله باری از تجربه و آزمون به کوردستان ایران بازگشت.

دکتر جعفر در تجمع های اعتراضی وسیع توده های مردمی در شهرهای سقز، مهاباد و بوکان سخنگو و مبلغ سیاست های و مواضع کومه له گردید. پس از یورش همه جانبه به کوردستان و شکست نیروهای حکومتی، حکومت وقت ایران ناچار پیشنهاد مذاکره با نمایندگان کورد را ارائه کرد.

در این میان دکتر جعفر به عنوان نماینده کومه له و یکی از اعضای نمایندگی هیئت کورد نقش بسیار سازنده ای را ایفا کرد.

دکتر جعفر در نزد اتحادیه میهنی کوردستان با نام مستعار دکتر "عزیز" شناخته می شد و همزمان با چندین تشکل دیگر در بخش های مختلف کوردستان روابط سیاسی و مبارزاتی برقرار کرد.

ایشان با برخی از رسانه های گروهی اروپا نیز از جمله رادیو فارسی بی بی سی، تلویزیون و مطبوعات فرانسه و برخی دیگر از رسانه های اروپایی مصاحبه می کرد. دکتر جعفر شفیعی همزمان با جمع کثیری از دانشجویان خارج از ایران و کوردستان نیز در کشورهای مختلف اروپایی به طور مستمر در ارتباط بود.

دکتر جعفر شفیعی یکی از رهبران و موسسان کومه له در روز هفتم آبان ماه سال ١٣٦٦خورشیدی/ ٢٩اکتبر ١٩٨٧ میلادی در حالی که برای انجام یک ماموریت تشکیلاتی عازم اروپا بود، در نزدیکی شهر تکریت بر اثر تصادف خودرو جان عزیزش را فدای آرمان های ملت کورد و کومه له کرد.

منبع: آرشیو حزب کومه له ی کوردستان ایران


AM:09:02:28/10/2020
‌ ‌ 870 ‌‌بار دیده شده‌‌