دستمزد سال ١٤٠٠، کارگران را به زیر خط فقر سوق داده است

آسونیوز- اقتصاد ورشکسته ی ایران، رکود و تورم حاکم بر بازار، دستمزدهای ناچیز و ده ها مورد دیگر، موجب وخیم تر شدن وضعیت کارگران در ایران شده است.

فاصله ی طبقاتی و کمی درآمد و هزینه های سرسام آور، شمار بیشتری از کارگران، بازنشستگان و اقشار کم درآمد جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است.

در همین راستا، شورای عالی کار، شامگاه شنبه برابر با ٢٣ اسفندما جاری، همچون روال هر ساله، کمترین دستمزدهای مصوب شده را برای کارگران و بازنشستگان تحمیل کرد. در حالی که این شورا اقدام به تایین و تصویب دستمزد کارگران کرد که، نمایندگان مستقل و واقعی کارگران در نشست عالی شورای کار حضور نداشتند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مزد پایه برای کارگران حداقل‌بگیر ۳۹ درصد و برای سایر سطوح مزدی، یعنی کارگرانی که مزد پایه بالاتر از حداقل دستمزد دارند، ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. حق مسکن کارگران اگر در هیئت وزیران تصویب شود به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید و بن خانوار هم ۳۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد شد.

بنا بر تصمیم شورای عالی کار، مزد ماهیانه یک کارگر حداقل ‌بگیر بدون سابقه کار و دارای یک فرزند ۳ میلیون ۷۶۹ هزار و ۵۰۶ تومان خواهد بود؛ رقمی که در خوشبینانه ‌ترین حالت حدود سه میلیون از همان سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار و بیش از ۵ میلیون تومان از خط فقر کمتر است.

AM:10:15:14/03/2021
‌ ‌ 515 ‌‌بار دیده شده‌‌