ازدواج اجباری پایان راه بسیاری از زنان و دختران در ایران

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- خودکشی در ایران به یک معضل و پدیده ی اجتماعی مبدل شده و طی سالیان اخیر، این مُهم در میان زنان و دختران جوان روبه افزایش بوده است.

ازدواج اجباری در ایران همواره به دلایل گوناگونی روند روبه رشدی داشته، اما در عین حال هم به عنوان یکی از مصادیق بارز انواع خشونت ها علیه زنان و دختران شناخته می شود.

برخی از نقاط ایران و در برخی از شهرهای کردستان، پایان راه ازدوا ج های اجباری به خودکشی ختم می شود و در میان شیوه های مختلف خودکشی، خودسوزی ها بیشتر نمایان است.

در کردستان تحت ستم حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نیز، ازدواج اجباری همانند دیگر معضلات اجتماعی از جمله قتل های ناموسی، اعتیاد، فقر، عدم آموزش صحیح و غیره روبه گسترش بوده و دختران ١٥ سال و حتی کمتر هم به طور رایج و با فاصله ی زیاد به عقد افراد مسن در میآیند.

در این میان، به علت فقدان قانون حمایتی از دختران و زنان، محدودیت های تحقیق در ایران و کردستان، نبود آمارهای دقیق و سانسور آن، نبود خبرنگار مستقل، بازداشت فعالین مدنی و کنشگران اجتماعی، بالاخص فعالین عرصه زنان، نفوذ و دخالت مراجع تقلید و افراد غیر متخصص، دخالت های فراقانونی نهادهای امنیتی در مسئله ی زنان و دختران و غیره، از بارزترین عوامل ازدواج های اجباری محسوب می شوند.

این عوامل تنها گوشه ای از مواردی است که منجر به خودکشی های پی در پی در میان زنان و دختران جوان می شود. یکی دیگر از مواردی که باعث نگرانی فعالین مدنی شده، ازدواج های اجباری و صوری است.

از دیگر عوامل ازدواج های اجباری را می توان مصوبه ی پیشنهادی و غیرتخصصی مجلس را نام برد که برای دختران زیر ٢٣ سال و پسران زیر ٢٥سال مبلغ ١٠٠ میلیون تومان وام در نظر گرفته، اما این مورد نیز هیچ کمک جامعی مبنی بر ممانعت از ازدواج اجباری زنان و دختران نخواهد کرد.


PM:03:51:20/04/2021
‌ ‌ 737 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌