نگاهی کوتاه به عضویت اخیر ایران در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل

تنظیم: سرگل میرزایی

در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل، ایران با ٤٣ رای بە مدت ٤ سال عضو کمیسیون مقام زن با هدف (برابری جنسیتی و تقویت "توانمندسازی" زنان) شد.

ژاپن با ۵۲ رای، لبنان با ۵۱ رای، پاکستان با ۵۰ رای، چین با ۴۸ و ایران با ۴۳ رای به عضویت "کمیسیون مقام زن سازمان ملل" انتخاب شدند.

عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حالی صورت گرفته که کمتر از دو ماه پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، در گزارش خود از وضعیت زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود در ایران با زنان "مانند شهروندان درجه دو رفتار می شود."

زن، زن است و مرد، مرد! این عنوان شعار رایجیست کە در ایران ورد زبان ها است.

ایران کشوریست کە شهرە عالمی در زن ستیزی دارد.

تو زنی صدات بلند نباشە!

تو دختری با صدای بلند نخند، تو دختری فلان شغل برای تو مناسب نیست، تو دختری باید پوشش مناسب داشتە باشی وگرنە مردان تحریک میشن، تو دختری قبل از تاریکی هوا باید خونە باشی، بیرون خونە برای دختران مناسب نیست، دختر مثل گوسفند نیاز بە چوپان و سگ پاسبان دارە، تحصیل بە چە درد تو می خورە دختر! آخرش چی؟. کار خونە رو یاد بگیر_آشپزی_رفت و روب_بچەداری_ همسرداری یە کدبانوی نمونە! با مهریە بالا شوهر کن، شوهرت باید راضی باشە، باید برای شوهرت بچە بیاری، بعد از خدا شوهرت خدای دوم توست، با لباس سفید میری خانە بخت با کفن سفید برمی گردی، حق اعتراض نداری حق طلاق نداری.

اگر زنی بە هر دلیلی طلاق دادە بشە موجب آبروریزی خانوادە میشە، بعد از جدایی حق نداری بچەهات رو همراه خودت بیاری، حق حضانت با تو نیست، زن مطلقە، زن پاکدامنی نیست، مواظب باشید فلان زن مطلقە است وارد زندگی شما نشە، تو زنی بی سرپرستی، چرا زن اون مرد نمیشی کە زنش بچە دار نمیشە فقط براش بچە بیار و برای خودت هم خوبە هم سرپرست و هم سرپناه پیدا می کنی و خدا هم ازت راضی میشە و گریبانگیر گناه نمیشی، فلان کار مردانە است چە معنی داره زن کار مردانە انجام بدە، زن موجود ظریفیست و برای لذت بخشیدن بە مردان آفریدە شدە، چند همسری برای مردان جایز است، ارکان قدرت باید دست آقایان باشە، زنان عاطفی اند مناسب قدرت نیستند، زن باید دختری نجیب، خواهری مهربان، همسری دلسوز و در نهایت مادری فداکار باشە.

نقلی از خامنە ای: با کدام منطق باید زنانی کە خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقە ویژەای از زندگی آفریدە است، وارد عرصەهایی از زندگی کنیم کە آنها را دچار سختی و رنج می کند و یا چرا باید مشاغلی کە متناسب زنان نیست بە آنها تحمیل شود؟

قبل از اینکە مجلس شورای اسلامی تاسیس شود، سرآغاز تبعیضات جنسیتی طبق فتواهای آقایان (روحانیون_ مدیران جدید کشور)، زنان شهروندان درجە یک جامعە نیستند و بر این روال صف زنان را از مردان جدا کردند.

در قوانین ایران، تکالیف و احکامی سیستماتیک و هدفمند در یک چارچوب مشخص برای زنان وجود دارد کە آنها را در اختیار و انقیاد مرد قرار می دهد، زنان و مردان در نظام ایران از تکالیف و قوانین برابر برخوردار نیستند و در این نظام زنان در ذیل مردان هستند، از جملە:

زن حق قضاوت ندارد، زن نمی تواند رئیس جمهور شود، اشتغال زنان در بعضی پروژەهای دولتی ممنوع است، شهادت ٢ زن مساوی شهادت یک مرد است، سهم ارث زن نصف مرد است و دیە مرد ٢برابر زن، دیە جنین پسر ٢ برابر جنین دختر است، زنان حق تحصیل در بعضی رشتەهای دانشگاهی رو ندارند، حق داشتن گذرنامە برای زن منوط بە اجازە پدر یا همسر اوست، زنان حق انتخاب پوشش ندارند و غیره.

هیلل نویر (مدیر اجرایی دید‌بان) می‌گوید ایران در حالی عضو این نهاد شده که زنان ایرانی «به صورت سیستماتیک، مورد آزار و اذیت» قرار دارند و دبیرکل سازمان ملل نیز درباره «تبعیض مداوم علیه زنان و دختران» گزارش‌هایی ارائه کرده است.

وی به صراحت از سازمان ملل پرسیده است که چرا از «یکی از بدترین رژیم‌های ستمگر جهان به عنوان قاضی و نگهبان برابری جنسی و تواندسازی زنان» نام برده است؟

آقای پمپئو در توییتر نوشت: "نمی توانیم از مبارزه برای حقوق بشر دست برداریم. همین هفته اعضای سازمان ملل متحد ایران را به عضویت در کمیته حقوق زنان انتخاب کردند. این زمانی رخ می دهد که نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است."

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که "ازدواج کودکان" در ایران "یکی از نگران کننده ترین مسائل" در ارتباط با حقوق زنان و دختران ایرانی است و از جمهوری اسلامی ایران خواسته در قوانین خود درباره سن ازدواج بازنگری کند.

مطابق قوانین ایران، دختران سیزده سال تمام می توانند به صورت قانونی ازدواج کنند. اما درصورت موافقت ولی قانونی یا حکم دادگاه، ازدواج در کمتر از این سن هم می‌تواند انجام شود.

آقای رحمان در گزارش خود گفته که این سن برای ازدواج "مناسب نیست" و "برای رشد و رفاه دختران مضر است".

انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در این سازمان، انتخابی است که همزمان با انتشار پی در پی گزارشات بین المللی دربارە افزایش تبعیض جنسیتی (سکسیزم)_زندانی کردن و نرخ بالای اعدام زنان و در کل نبود مقام و جایگاهی برای زنان در ایران.


AM:10:21:24/04/2021
‌ ‌ 825 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌