متوسل شدن خامنه ای به فقه شرعی در خصوص حرام بودن رای سفید در انتخابات

 

آرام محمدی

آسونیوز- اخیرا علی خامنه ای در اظهاراتی توام با یاس و ناامیدی مبنی بر اطمینان کامل از عدم شرکت مردم در انتخابات جاری، عنوان کرد که "رای سفید" در صندوق های رای، موجب تضعیف نظام است و آن را حرام اعلام کرده.

در حالی که تنها ١٠ روز تا انتخابات فرمایشی و فرمالیته ی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا باقی مانده است که، از یک سو همه ی ارکان نظام از جمله خود خامنه ای با تمامی امکانات و منابع بسیج شده اند تا که به هر طریقی شهروندان را به مشارکت در انتخابات ترغیب، و آنان را به پای صندوق های رای بکشانند.

از سوی دیگر که شهروندان از طیف های مختلف جامعه در مقابل رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند، در کارزاری تحت عنوان "نه به انتخابات"، عزم خود را جزم کرده تا که به طور مطلق نمایش مضحک انتخابات را تحریم و بایکوت نمایند.

نظر سنجی های اخیر، شعارهایی که در اعتراضات مردمی و همگانی سر داده می شود، تریبون های آزاد، اتحاد اپوزیسیون برای بایکوت کردن انتخابات و ... می تواند دلیلی بر این مدعا باشد.

از دیگر سو هم، کاندیداهای ریاست جمهوری که دست چین نظام هستند، برنامه ای جامع با هدف برون رفت از وضعیت کنونی در دست ندارند و تنها به وعده های توخالی بسنده کرده و خواهند کرد.

موردی که در مناظره نخست کاندیداها به وضوح روشن و ملموس بود. در واقع کاندیداها، برنامه ای که متناسب با مشکلات کنونی باشد را ارائه نکردند و در نهایت دارای قدرت سیاسی و یا جایگاهی نیستند که بتوانند بر مشکلات در حوزه های مختلف فائق آیند.

با این وجود، علی خامنه ای نیز همچون دیگر مدیران و روسای رژیم جمهوری اسلامی، به تکاپو افتاده و از مردم ایران ملتمسانه درخواست کرده که در انتخابات آتی مشارکت نمایند. انتخابات مهندسی شده ای که، انتظار می رود پائین ترین درصد شرکت شهروندان را در طول تاریخ این رژیم داشته باشد.

نتیجه: تجربه و آزمون بیش از ٤ دهه از عمر رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که، هیچ شُبه و تردیدی نیست که، تنها راه خروج از وضعیت کنونی ایران، تغییر زیربنایی و بنیادین ساختار سیاسی و ساقط کردن این رژیم است و لاغیر.

حاکمیت ایران مشروعیت خود را از مشارکت مردم در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای کسب می کند. اما عدم حضور سراسری شهروندان در سیرک نمایشی انتخابات ٢٨ خردادماه جاری، به جنبشی همگانی مبدل خواهد شد.


 


AM:09:54:08/06/2021
‌ ‌ 437 ‌‌بار دیده شده‌‌