گزافه گویی و وعده های توخالی کاندیداهای ریاست جمهوری در دو مناظره ی اخیر

آرام محمدی

آسونیوز- با نزدیک شدن به انتخابات ٢٨ خردادماه جاری، مناظره های انتخاباتی کاندیدادها نیز در تلویزیون حکومتی ایران برگزار می شود.

مناظره هایی که به گفته ی اکثریت کارشناسان و حتی شهروندان مدنی، بیشتر به یک "شو" و یا یک "مسابقه ی هفته" شبیه است، تا که مناظره ی انتخاباتی.

بر همین اساس، روز شنبه مورخه ی ١٥ خردادماه امسال، اولین مناظره ی تلویزیونی با فحاشی و تسویه حساب های فردی و جناحی پایان یافت و سه شنبه برابر با ١٨ ام خرداد ماه جاری، دومین مناظره ی کاندیداها با نمایش "بی هویتی و بی برنامگی" برگزار شد.

بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته توسط برخی از فعالین، موسسات و یا شبکه های خبری، دستکم ٧٠درصد از شهروندان، میل و رغبتی برای دیدن این مناظره های مهندسی شده ندارند و بر این باور هستند که، کاندیداها در دو مناظره ی اخیر، صاحب نظر نبوده و هیچ برنامه ای برای برون رفت از وضعیت کنونی و فشارهای اقتصادی و معیشتی ارائه نکردند.

این امر بدان معناست که، برای حوزه های دیگر هم از اعم از موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بی برنامه بوده اند و در این خصوص هیچ موضع صریحی اتخاذ نکردند.

این دست از مناظره ها که سیستماتیک و هدفمند از سوی صداو سیماری حکومتی برگزار می شود هم نتوانسته نظر مثبت شهروندان را در راستای مشارکت در انتخابات نمایشی پیش رو جلب کند و یا اینکه تغییرات کلی را در انتخابات بوجود آورد.

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران "ایسپا" نیز در این زمینه عنوان کرده که، از هر ١٠ نفر افراد بالای ١٨ سال، تنها ٢ یا ٣ نفر مناظرات را دیده اند.

در حالی که کمتر از ١٠ روز به انتخابات نمایشی و مضحک ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا باقی مانده، رییس جمهوری سیزدهم نیز، همچون دیگر روسای جمهور پیشین، از هیچ توان اجرایی و هژمونی برخوردار نیست و در نزد شهروندان هم دارای جایگاه و مقبولیت نمی باشد.

حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از بدو استقرار نامشروع خود در سال ١٣٥٧ خورشیدی تا کنون، همواره شمشیر خود را برای مردم از رو بسته، و در حال حاضر نیز نمی تواند شهروندان را ترغیب به شرکت در این انتخابات های فرمایشی کند.

نتیجه: شهروندان ایرانی و کردستانی به خوبی به این امر واقف و آگاهند که، فلاکت و فقر لجام گسیخته ای که بر آنان تحمیل شده، نه تنها برای حاکمیت اهمیتی ندارد، بلکه معتقدند که این حکومت برای بقا و ماندگاری خود، حاضر است که دست به هر اقدامی بزند.

یعنی اگر نیاز باشد، همچون گذشته "به جای پا به سر شلیک" خواهند کرد.

با این وجود، شهروندان نه رغبتی برای رفتن به پای صندوق های رای دارند و نه جذابیتی برایشان دارد. چون به طور قطع به این نتیجه رسیده اند که هیچ دردی از دردهایشان دوا نمی شود و فقط، نمکی است بر زخم هایشان.


AM:10:50:09/06/2021
‌ ‌ 451 ‌‌بار دیده شده‌‌