هراس و ناامیدی رژیم ایران از عدم شرکت مردم در انتخابات ٢٨خرداد ١٤٠٠

 

آرام محمدی

آسونیوز- عدم اطمینان و بیزاری شهروندان از رژیم جمهوری اسلامی، منجر شده تا که حاکمیت تمامی توان خود را با هدف فریب افکار عمومی جهت ترغیب و تشویق شهروندان به پای صندوق های رای به کار گیرد.

بخشی از این دست و پا زدن ها به بسیج نیروهای خودی برای نامزدی در انتخابات فرمایشی شهر و روستا که همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری بوده، تا که شاید از این طریق بتواند عدم مشارکت شهروندان را هر چند که اندک باشد، جبران نماید.

در همین زمینه، هسته ی سخت حاکمیت ایران از راس هرم تا پایین، با بسیج و به کارگیری توان مالی، لجستیکی، وعده های سرخرمن، زور و جبر، عملیات های رسانه ای گسترده و تبلیغات داخلی و خارجی، مناظره، جبر تحمیلی مبنی بر شرکت وابستگان و خانواده هایشان، ارسال بخشنامه های پیاپی به ادارات و پادگان های نظامی، کارخانجات، نیروهای مسلح، فشار بر دانشجویان و دانش آموزان، کمیته های به اصطلاح امداد خمینی و... به تکاپو افتاده تا به هر شیوه و طریقی که می تواند، از یک سو مردم را وادار به شرکت در انتخابات کند و از دیگر سو، اگر حربه هایشان کارگر و موثر نشد، لااقل با ترغیب شهروندان برای رای دادن به کاندیداهای انتخابات شهرو روستا، این خلع و فضا را جبران و پُر نماید.

البته تجربه ی انتخابات گذشته نشان داده که، بخشی از کسانی که در انتخابات شوراهای شهر و رستا مشارکت می کنند، به سبب انگیزه های قومی و طایفه ای بوده. اما شهروندان دیگر فریب این ترفند و ریاکاری را نخواهند خورد.

برای رژیم جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی رای خواهد آورد یا نه.

زیرا انتخابات ها در ایران مهندسی شده است و شرکت در آن هم برای حاکمیت فرقی ندارد که به چه کسی رای داده شود. هدف رژیم حضور مردم و شلوغی حوزه های رای گیری در انتخابات است.

زیرا حکومت ایران با به کاری گیری همه ی رسانه های خود در داخل و خارج از مرزها، درصدد بزرگ نشان دادن و گستردگی انتخابات آتی است.

نتیجه: رژیم از بزرگ نشان دادن و برجسته کردن نمایش انتخابات، می تواند سوء استفاده کند و در همان حال نیز پیام این بُلد کردن را با هجمه ای از تبلیغات دروغین، به خوراکی تبلیغی در راستای کسب مشروعیت از دست رفته اش مبدل می کند.

اما شهروندان ایرانی و ملت کُرد با عدم حضور در انتخابات ٢٨ خردادماه امسال، ستون های پوسیده این حکومت را به لرزه درآورده و راه را برای ساقط کردن آن هموار می کنند.

زیرا به این نتیجه رسیده اند، که شعار "میزان رای ملت است"، کلاهی شرعی بوده و تنها شعاری فریبنده و سبک در راستای فریب اذهان عمومی.


 


PM:03:36:10/06/2021
‌ ‌ 497 ‌‌بار دیده شده‌‌