به بهانه ی روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

آرام محمدی

آسونیوز- امروز شنبه ٥ ام تیرماه ١٤٠٠ خورشیدی، برابر با ٢٦ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و همچنین مبارزه جهانی با مسئله ی مواد مخدر است.

٢٦ ژوئن، روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه با پشتیبانی سازمان ملل متحد، علیه جنایت فراقانونی اعمال شکنجه است. این روز، مصادف با مصائب غیر قابل تصوری است که به افراد و یا زندانیان از جمله زندانیان سیاسی تحمیل و روا داشته می شود. علیرغم تمامی تلاش ها برای از میان بردن شکنجه، متاسفانه این پدیده کماکان در اشکال مختلف در ایران اعمال می شود.

در همین رابطه، سازمان های حقوق بشری و بالاخص گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، بارها خواستار تشکیل کمیته ای حقیقت یاب در خصوص شکنجه ی زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان های حکومتی، و حتی ورود و سرکشی به زندان ها بدون محدودیت شده اند. اما تا کنون از سوی مسئولین مربوطه، پاسخ صریحی دریافت نکرده و با آن مخالفت شده است. با این وجود، اعمال شکنجه های جسمی و ورحی در بازداشتگاه ها، به عنوان ابزاری برای سرکوب و اعتراف گیری اجباری مبدل شده است.

ضمنا، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در ٢٦ ژوئن ١٩٨٧ در شهر "وین" به منظور عزم سیاسی و اجتماعی ملت ها در امر مبارزه با پدیده ی مواد مخدر، تشکیل، و سندی نیز به همین منظور به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید.

در میان کشورهای جهان، رژیم جمهوری اسلامی پس از انقلاب مردم ایران در سال ١٣٥٧ تا کنون، از جمله معدود کشورهای است که، در هر دو مورد اعمال شکنجه و ترویج و گسترش و همچنین مافیای انواع مواد مخدر در ردیف های نخست قرار دارد.

البته ناگفته نماند که، در جهان امروزی و بویژه در کشورهای خاورمیانه که مملو از خشونت است، شکنجه و تجارت مواد مخدر کماکان به قوت خود باقی و رایج است. اما در سایه سار حاکمیت ایران این دو مُهم (شکنجه و مواد مخدر)، دارای عمری طولانی و با توجیهات مختص به خود در ایران اعمال می شوند و برای هر یک از آنها وجه ی قانونی و شرعی تعریف می شود.

نتیجه: از ابتدای استقرار رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، شکنجه با هدف اعتراف گیری اجباری، شکستن کرامت زندانیان و خانواده هایشان، تحقیر، تخریب روحیه و غیره صورت می گیرد و در خصوص مسئله ی مواد مخدر در ایران، حاکمیت، سپاه و نهادهای امنیتی و افراد وابسته، با ترانزیت انواع مواد مخدر به خارج از مرزها و ترویج و گسترش آن در داخل، بخشی از هزینه های هنگفتی را که در راستای تامین مالی نیروهای نیابتی در خارج و همچنین سرکوب داخلی بهره می برند.


PM:10:31:26/06/2021
‌ ‌ 481 ‌‌بار دیده شده‌‌