بحران آب تحت مافیای رژیم جمهوری اسلامی

آرام محمدی

آسونیوز- طی سالیان متمادی و بویژه در سال های اخیر، بحران آب در ایران به یکی از مشکلات اصلی و دغدغه های مردم مبدل شده است.

مشکلات بی آبی در کنار مابقی معضلات از جمله قطعی مکرر برق، بی کاری، گرانی، تورم و رکود حاکم بر بازار و... زندگی روزمره ی شهروندان را با خطر و چالشی جدی مواجه کرده است.

در این میان برخی از افراد وابسته به حاکمیت، افراد دارای نفوذ و رانتخوار و صاحبان قدرت، افرادی که با سطوح مختلف بالای حکومتی، با ایجاد مافیای آب برای مصارف شخصی و یا انتقال آن به دیگر نقاط و خارج از مرزها، حفر چاه های متعدد که بواسطه ی ارتباط با مدیران و ارگان های مرتبط دولتی و غیر دولتی که همواره دارای فساد ساختاری هستند، سد سازی های غیر تخصصی، با زدو بند و غیره، منابع آبی سطحی و زیر زمینی را در راستای منافع شخصی قربانی کرده و رفع تشنگی، حرص و ولع با هدف دستیابی به پول و قدرت، سیراب شدنشان را به قیمت تشنه ماندن مردم و نابودی محیط زیست معاوضه کرده اند.

همانگونه که آگاه و مطلع هستیم، مافیا سیستم مخفیانه ی زیر زمینی است و مافیای آب نیز همچون دیگر موارد در ایران که توسط سپاه، نهادهای امنیتی، افراد و ارگان های ذینفع شکل گرفته، تماما بر پایه ی دستیابی به ثروت بیشتر، هژمونی و نفوذ و زد و بند می باشد و همگی در راستای منافع شخصی است.

در همین زمینه و طی روزهای اخیر، مردم در بیشتر شهرهای خوزستان با بی آبی مفرط دست و پنجه نرم می کنند و همین امر موجب اعتراضات گسترده ای در این استان و برخی نواحی شده است. اتفاق و رخدادهایی که در تالاب ها، رودخانه ها و آبگیرهای خوزستان روی داده، شاید یکی از فجایع محیط زیستی در ایران است که متاسفاته تا کنون هیچ اقدام صریحی غیر از سرکوب و کشتار برای احیای آن صورت نگرفته.

در جریان اعتراضات به بی آبی در شهرهای مختلف خوزستان که از روزهای گذشته تا کنون ادامه دارد، ده ها تن بازداشت، ٣ نفر هم با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند.

هر چند در این مجال باید بیان داشت که، فاجعه ی بی آبی در خوزستان آیینه ی تمام قدی است که از آن می توان به عنوان نمونه ای بارز و عینی برای اقصی نقاط ایران نیز نام برده شود. در این خصوص نهادها و ارگان های ذکر شده، نهادهای نظارتی، مدیران حوزه های آب و غیره، همگی دست های پشت پرده ی این فجایع هستند.

نتیجه: ایران کنونی تحت حکام تمامیت خواه رژیم جمهوری اسلامی، در بدترین شرایط ممکن اقتصادی در طول ده های گذشته تا حال قرار دارد و انواع مافیا از جمله مافیای آب نیز یکی از دستاوردهای این حاکمیت است که علیرغم وجود منابع عظیم آبی، ایران را با بی برنامگی، سوء مدیریت و انحصار و قدرت طلبی در راستای بقای خود، به یک بیابان خشک تبدیل کرده و سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است.


PM:03:45:18/07/2021
‌ ‌ 379 ‌‌بار دیده شده‌‌