مراسم تحلیف عضو هیئت مرگ برگزار شد

آرام محمدی

آسونیوز- روز پنجشنبه برابر با ١٤ ام مردادماه جاری، مراسم تحلیف ابراهیم رییسی "از اعضای هیئت مرگ در سال ٦٧ شمسی" در مجلس رژیم جمهوری اسلامی برگزار شد.

رییسی در حالی سکان ریاست جمهوری را به دست گرفته که از یک سو، چیدمان و پازل مهره های امنیتی کردن و سرکوب تکمیل، و از سوی دیگر مشکلات معیشتی و اقتصادی در سایه گسترش کرونا، نفس مردم را به شمارش انداخته.

رییسی در جریان مراسم تحلیف در مجلس، در بخشی از نطق فریبنده خود گفت که، رژیم جمهوری اسلامی مدافع واقعی حقوق بشر است.

اما مراسم تحلیف رییسی در شرایطی برگزار شد که، نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی، شخصیت های سیاسی و کنشگران مدنی و غیره، رییس جمهوری ایران را متهم به جنایت علیه بشریت کرده و از همه ی کشورها درخواست کرده بودند تا که هم در مراسم تحلیف او شرکت نکنند و هم مانع تردد رییسی به کشورهایشان شوند.

ابراهیم رییسی در بخش دیگری از سخنان متناقض خود از در دوستی با کشورهای همسایه و تعامل درآمد. اما طی رزوهای اخیر، حمله به یک کشتی اسراییلی و پس از آن تلاش برای ربودن یک کشتی دیگر در منطقه ی خلیج فارس، انتقادات زیادی را به همراه داشت.

در ضمن، حضور غلامحسین محسنی اژه ای نیز در مراسم تحلیف به عنوان رییس جدید قوه قضاییه، انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت. زیرا محسنی اژه ای، خود از ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران است و یکی از آمران و عاملان سرکوب ها به شمار می رود.

لازم به توضیح است که، در روزهای پیش از این مراسم، تبلیغات گسترده ای مبنی بر اینکه مهمان های خارجی زیادی در مراسم تحلیف رییسی مشارکت می کنند، تا از این طریق نشان دهند که رژیم جمهوری اسلامی در انزوای سیاسی قرار ندارد.

اما واقعیت چیز دیگری بود و بیشتر مهمان ها از نیروهای نیابتی خود حاکمیت ایران در منطقه بودند و روسای جمهور انگشت شماری در این مراسم حضور داشتند.

یادآور می شود که، علی خامنه ای و نهادهای تحت حاکمیت او، در یک انتخابات مهندسی شده در تاریخ ٢٨ خرداد امسال، ابراهیم رییسی را به عنوان هشتمین رییس جمهور انتصاب کردند. انتخاباتی که به طور همگانی در سراسر ایران مورد تحریم و بایکوت قرار گرفت.


AM:10:49:06/08/2021
‌ ‌ 422 ‌‌بار دیده شده‌‌