گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: بیان رضایی

این گزارش، نگاهی کوتاه و اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان دارد و به سبب اعمال فشار بر فعالین مدنی و دیگر کنشگران اجتماعی و همچنین سانسور و تحمیل محدودیت های بی حد و مرز از سوی نهادهای امنیتی ایران، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- سه شهروند کُرد به نام های عبدالرحمن قادری فرزند علی، ارسلام پور محمد فرزند طاهر و مظفر احمدی فرزند ملا رسول از اهالی روستای«گرگول علیا» از توابع شهرستان پیرانشهر در تاریخ ١٩/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شدند.

٢- رشید رحیمی اهل شهرستان بوکان در تاریخ ١٨/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد . 

٣- بهاالدین مصطفی نژاد ٣٠ ساله فرزند محمد اهل روستای«برکمران» از توابع شهرستان پیرانشهر در تاریخ ١٦/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد.

٤- دو شهروند کُرد به نام های شوان شیخه و کاوه شریفی اهل شهرستان سردشت طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٥- خبات مفاخری فعال محیط زیستی اهل شهرستان سنندج در تاریخ ١٩/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٦- چهار شهروند کُرد به نام های هیمن قره داغی، رزگار عینالو، احد سونه، کاوه سلیمان پور اهل شهرستان مهاباد طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٧- فریار بهنام از اهالی ایناخی از نوابع شهرستان پاوه در تاریخ ٢٣/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد.

٨- دو شهروند کُرد به نام های رضا ابراهیمی و توفیق راد طی روزهای اخیر به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شدند.

٩- شش شهروند به نام های ریبوار چکداری، حسن شادی خواه، عبید انوری، فرهاد معروفی، رحمان اسدی و جلال قادر زاده طی روزهای اخیر به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد.

١٠- سه شهروند کُرد به نام های کیهان مکرم، نایب حاجی زاده و نایب عسکری در تاریخ ١٨/٥/١٤٠٠ به اتهام شکایت از رئیس زندان در زندانی مرکزی ارومیه به ٣ ماه حبس محکوم شدند.

١١- مصطفی حمدی فعال رسانه ای اهل شهرستان در تاریخ ٢٤/٥/١٤٠٠ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ٢ سال حبس تعزیری محکوم شد.

١٢- امید سرافراز اهل شهرستان دیواندره در تاریخ ١٧/٥/١٤٠٠ به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.


کولبر:

١- جلیل زینی اهل روستای«بیتوش» از توابع شهرستان سردشت در تاریخ ٢٣/٥/١٤٠٠ در مرز این بیتوش سقوط کرده و به شدت زخمی شده است.

٢- سوران کانی رشی اهل روستای«بیتوش» از توابع شهرستان سردشت در تاریخ ٢٣/٥/١٤٠٠ مورد شلیک مستقیم نیروهای مرزی قرار گرفته و به شدت زخمی شد.

٣- امید خضری ٤٧ ساله فرزند عمر اهل ربط از توابع شهرستان سردشت در تاریخ ١٧/٥/١٤٠٠ در مرز بانه مورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و کشته شد.

٤- فرهاد اسماعیلی ١٩ ساله اهل شهرستان پیرانشهر در تاریخ ١٨/٥/١٤٠٠ در مرز بانه مورد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و به شدت زخمی شد.

٥- دو کولبر به نام های محمد حسین زاده و محمد چوکلی طی روزهای اخیر در منطقه«شاخه روخاو» از توابع شهرستان پیرانشهرمورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و به شدت زخمی شدند.

خودکشی:

١- سارا پیرزادی اهل هرسین از توابع شهرستان کرمانشاه در تاریخ ١٨/٥/١٤٠٠ با سلاح گرم توسط پسر عمویش به نام«آرمان پیرزادی» به قتل رسید.

٢- روناک ماملی فرزند هنرمند محمد مامله اهل شهرستان مهاباد در تاریخ ٢٣/٥/١٤٠٠ به دلایل نامعلومی اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.AM:10:30:16/08/2021
‌ ‌ 385 ‌‌بار دیده شده‌‌