دستگاه قضایی ایران با راه اندازی نمایش های مبارزه با فساد اقتصادی، نمی تواند فساد سازمان یافته را کاهش دهد

آرام محمدی

آسونیوز
- اخیرا سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اظهاراتی عجیب و بهت انگیز اعلام کرده که دادگاههای "علنی" برای مفسدان اقتصادی برگزار می شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بر روی کارآمدنشان همواره غرق در انواع فساد، از جمله فساد اداری و اقتصادی بوده اند و سخنان متناقض مسئولین مربوطه با عملکرد و واقعیت های موجود همخوانی ندارد.

حاکمیت ایران از راس هرم تا پایین و همه ی ارکان حکومتی آن، از جمله دستگاه قضایی به عنوان متولی امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران حوزه های مختلف آن، هراز چندگاهی با نمایش های کذایی که در راستای فریب افکار عمومی صورت می گیرد، درصدد بوده و هستند که نقش و رُل خود را برجسته نشان دهند، اما تا کنون این امر محقق نشده و فائق نبوده اند، زیرا کل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران سالیان متمادی غرق در فساد است و دست به دست می چرخد.

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی رژیم ایران پیشتر فراکسیونی را تحت عنوان "شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی" فعال کرده و مشخص نیست که هدف از این موضوع چیست و تا کنون چه دستاوردهایی داشته است.

در حالی رژیم ایران و نهادهای مرتبط، سنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سینه می زنند که، همه ی منابع مالی و فرصت ها در اختیار خودی ها و نزدیکان به حاکمیت است.

خودی هایی که چرخه ی فساد اقتصادی در دست آنان است. فرزندان و خانواده های مدیران و مسئولین حکومتی که از جمله مفسدان و رانتخواران کلان اقتصادی هستند، می تواند دلیلی بر این مدعا باشد.

اما از نگاه عموم و نگاه اذهان عمومی، مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی ادوار گذشته تا کنون از سوی نهادهای مربوطه و دستگاه حاکمیتی ایران، "مضحک، نمایشی و با هدف فریب" دیده می شود.

کارشناسان اقتصادی، فعالین و کنشگران و مردم عامه نیز بر این باورند، چون که ساختار و ماهیت کلی این نظام مجزا از فساد و رانتخواری و زدو بندهای خانوادگی و درون جناحی و مصلحت طلبی نیست، با دستگیری و زندان کردن و یا حتی اعدام چندین مهره ی کوچک و دون پایه که شاید قربانی سیستم باشند، نمی تواند راهی برای نجات مفسدان و اخلالگران اقتصادی دانه درشت باشد، که همگی منصوب خود حاکمیت بوده و از کوریدور نهادهای امنیتی و سپاه می گذرند.


PM:03:37:12/09/2021
‌ ‌ 372 ‌‌بار دیده شده‌‌