سازمان عفو بین الملل: مرگ ٧٢ زندانی در ١٦ استان توسط نیروهای امنیتی در ایران

آرام محمدی

آسونیوز- گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در خصوص قتل ٧٢ زندانی در یک دهه ی گذشته تحت شکنجه در زندان های حکومتی رژیم جمهوری اسلامی، انتقادات بیشماری را در پی داشته است.

سازمان عفو بین الملل با استناد به مدارک و تحقیقات و اتکا به گزارشات دیگر سازمان های حقوق بشری و بررسی آن ها در یک دهه ی گذشته، مرگ ٧٢ زندانی را که در حین بازداشت جانشان را از دست داده اند، به ثبت رسانده است.

این سازمان بین المللی حقوق بشری، قتل ٤٦ نفر از افراد بازداشت شده را به نقل از نزدیکان، خانواده و همبند های زندانیان در زیر شکنجه و همچنین قتل ١٥ تن دیگر را بر اثر شلیک گاز اشکاور و یا اثابت مستقیم گلوله تائید کرده است.

در این میان، مرگ ١١ زندانی دیگر مشکوک گزارش شده، اما جزئیات کافی از سوی نهادهای مربوطه و یا سازمان زندان ها و دستگاه قضایی ارئه نشده است.

سازمان عفو بین الملل در ادامه همین گزارش می افزاید که، مرگ این ٧٢ نفر در طی سالیان اخیر اطلاع رسانی شده، اما با توجه به شرایط خفقان، ترس و برخوردهای قهری حاکم بر زندان های ایران و عدم شفافیت در دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی، حتم به یقین تعداد افرادی که در زندان ها و شرایط مشکوک در بازداشتگاه ها به قتل رسیده و یا می رسند، بیشتر از این آمار می باشد.

متاسفانه، علیرغم انتقاد سازمان های حقوق بشری و خانواده های افراد کشته شده حین بازداشت، تا کنون هیچ ارگان و یا فردی جهت محاکمه، نه به دادگاهها تحویل شده و نه پاسخگوی خانواده ها و تنویر افکار عمومی هستند.

در همین راستا، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل هم به مرگ اخیر (یاسر منگوری) زندانی سیاسی کُرد که با گذشت بالغ بر ٢٠ روز حین بازداشت و در بی خبری مطلق جانش را از دست داد، اشاره کرده و ابراز داشته که مصونیت ماموران امنیتی و یا بازجویان از قانون، دست آنان را برای گرفتن حق حیات زندانیان بازتر گذاشته و این امر نشان از تراژدی تلخی در مورد عادی سازی سلب خودسرانه ی حق حیات زندانیان است.

بدین ترتیب، سازمان عفو بین الملل به همراه ٩ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرده که، برنامه و سازو کار تحقیقاتی مستقلی در خصوص جنایات رژیم جمهوری اسلامی در بازداشتگاه ها و زندان های ایران را ترتیب دهد و زمینه محاکمه عاملان و آمران این قبیل از اقدامات فراقانونی را فراهم نماید.

نتیجه: از یک طرف خانواده های قربانیان، همواره از سوی ماموران و نهادهای امنیتی مورد تهدید، تحقیر و ارعاب قرار می گیرند، تا که پرونده ای در مراجع قضایی جهت پیگیری و دادخواهی تشکیل نشود و از سوی دیگر، احساس مصونیت و ایجاد حاشیه امن برای افراد خاطی در مقابل قانون که وابسته به وزارت اطلاعات، سپاه و یا حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هستند، موجبات گسترش چشمگیر کشتار و قتل های متعدد قهری حین بازداشت و یا در زندان های رژیم جمهوری اسلامی را افزایش داده است.


PM:03:56:15/09/2021
‌ ‌ 393 ‌‌بار دیده شده‌‌