نگاهی کوتاه به چالش ها و موانع پیش روی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

آرام محمدی

آسونیوز- در آستانه ی بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید در ایران، دغدغه ی خانواده های میلیون ها دانش آموز، معلم، دانشجو، استاد دانشگاه و نوجوان و کودک به دلیل اشاعه ی ویروس کرونا و فشار اقتصادی بیش از گذشته خود را نمایان کرده است.

در کنار صدها معضل پیش روی دانش آموزان و خانواده هایشان، میبآیست دغدغه ی مالی و پرداخت شهریه های سرسام آور در مدارس دولتی و غیر دولتی را نیز به همه ی این مشکلات افزود.

در طول بیش از ٤ دهه که از عمر رژیم جمهوری اسلامی می گذرد، حاکمیت ایران برای تسلط بر آموزش و پرورش، که در راستای جلوگیری از شکست های ایدئولوژیک و همچنین آبروی از دست رفته و عدم مشروعیت بوده و هست، مدارس را که با مکاتب فکری آمیخته با مذهب و ارتجاع و دروس تحریف شده اداره می کند، سعی کرده که همواره مسیر کسب علم و دانش و آگاهی را به بیراهه بکشاند و در این راه از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهره می گیرد.

در این میان، دانش آموزان و دانشجویان دختر، اساتید و زنان معلم که همیشه رژیم جمهوری اسلامی از آنان به عنوان جنس درجه دوم نام برده و کلیت جامعه ی زنان را مورد تبعیض قرار داده، در وضعیت اسفناک تری قرار دارند.

با وجود همه ی مصائب و مشکلات پیش روی دانش آموزان و خانواده هایشان، باید، هزینه های گزاف، کمبود امکانات و تجهیزات، ورود طلاب به مدارس و دانشگاه ها با حقوق و مزایای مکفی، تحریف و یا حذف دروس، عدم واکسیناسیون به موقع در سایه همه گیری کرونا، یک بام و دو هوای دانش آموزان برای ثبت نام و یا حضور در مدارس و دانشگاه ها، بی توجهی به مدارس استثنایی و مهد کودک ها، عدم برنامه و تصمیمات ناصحیح مسئولین و نهادهای مربوطه، و ده ها معضل دیگر را به این مقوله افزود.

چالش و آسیب های مدرسه ی مجازی و عدم امکانات فضای "شاد" و عدم دسترسی دآنش آموزان و دانشجویان به اینترنت و جاماندن هزاران دانش آموز از تحصیل، از دیگر مشکلات پیش رو است.

علیرغم تمامی معضلات و مشکلات پیش روی دانش آموزان و خانواده هایشان که ناشی از سوء مدیریت مدیران و عدم توجه حاکمیت به امر آموزش است، هیچ راه حل و تمهیداتی برای رفع موانع موجود در دست نیست و این موارد در کنار دیگر مسائل جانبی، نگرانی خانواده ها و کارشناسان آموزشی را به همراه داشته است.
AM:11:15:20/09/2021
‌ ‌ 307 ‌‌بار دیده شده‌‌