ادامه ی تجمعات سراسری معلمان

آسونیوز- در پی اعتصاب و اعتراضات گسترده ی اخیر معلمان و جامعه ی فرهنگی در ایران و شهرهای مختلف کردستان، امروز شنبه برابر با ٣ ام مهرماه جاری، معلمان در راستای تحقق مطالباتشان تجمعات اعتراضی گسترده ای برپا کردند.

این تجمعات در شهرهای مریوان، کرمانشاه، سقز، سنندج، ایلام، تهران، معلمان شهرهای استان فارس، آبادان، خراسان شمالی، کوهدشت، و دیگر شهرهای ایران، در راستای تحقق مطالبات گذشته و کنونی "اجرای طرح رتبه بندی به میزان ٨٠ درصد هیئت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان سازی حقوق و مزایای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر مطالبات" صورت گرفته و کماکان ادامه دارد.

تجمعات اعتراضی معلمان با فراخوان سراسری در مقابل وزارتخانه ی مرتبط، ادارات کل آموزش و پرورش و همچنین اداره ی مربوطه در شهرستان ها برگزار شده است.


AM:11:02:25/09/2021




‌ ‌ 139 ‌‌بار دیده شده‌‌