فساد سیستماتیک در حاکمیت ایران به امری عادی مبدل شده است

آرام محمدی

آسونیوز- از ابتدای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٧ شمسی تا کنون، عادی سازی بحران ها و فجایع تحمیلی که همگی ناشی از سوء مدیریت مدیران و مسئولین حکومتی بوده، به امری عادی و مرسوم در حاکمیت ایران مبدل شده است.

برخی از عادی سازی ها بدین معناست که، رژیم جمهوری اسلامی با صرف هزینه های هنگفت و سرسام آور از منابع ملی و غارت سرمایه های مردم و دزدی های کلان و فساد مهندسی شده، همواره سعی در تجهیز مالی و تسلیحاتی نیروهای سرکوبگر و افراطی داخلی، و همچنین ترویج تروریسم و تمامیت خواهی در خارج از مرزها و دخالت در امور سیاسی دیگر کشورها کرده است.

از سوی دیگر عادی سازی بحران ها در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، با هدف تضعیف اعترضات گسترده از طیف های مختلف جامعه و فروپاشی بنیه ی مردمی صورت می گیرد.

فقر افسار گسیخته، گرسنگی و خودکشی های مکرر، قتل زندانیان و منتقدین در سطح جامعه و بویژه در زندانها و ده ها مورد دیگر که هر روزه در اقصی نقاط ایران شاهد آن هستیم، از دیگر مواردی هستند که، با سانسور و اعلام آمارهای غیرواقعی و طبیعی جلوه نشان دادن این موارد در جامعه، تکراری و عادی شده اند.

از دیگر موارد عادی در میان حکام ایران و عوامل ریز و درشت وابسته به هسته ی سخت قدرت و لایه های میانی و پائینی منسوب به نظام، می توان به فساد ساختاری، اختلاس های میلیاردی و کلان، زدوبند های دورن جناحی و هزاران شاخصه ی دیگر اشاره کرد.

در این میان رژیم جمهوری اسلامی با بهره گرفتن و سوء استفاده ابزاری از تریبون های حکومتی و پروپاگاندای عوامل وابسته و صرف هزینه های میلیاردی، همواره سعی کرده که بحران های داخلی و خارجی که خود منشاء آن است را به عنوان پدیده های عادی و طبیعی نشان دهد، اما این قبیل از اقدامات در واقع بیانگر اضمحلال و فروپاشی است.


AM:11:42:02/10/2021
‌ ‌ 269 ‌‌بار دیده شده‌‌