گزارشی اجمالی از نقض حقوق بشر در مهر ماه ١٤٠٠ در کردستان

تهیه و تنظیم : تریفه زارعی

گزارش زیر تنها گوشه ای از نقض حقوق بشر در کردستان می باشد و خشونت علیه کولبران، کاسبکاران کُرد و کشتار سیستماتیک آنها که به بهانه ی واهی مبارزه با قاچاق کالا مورد هدف نیروهای نظامی ایران قرار می گیرند، کماکان به قوت خود باقیست. همچنین سرکوب زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و محیط زیستی و سلب آزادی بیان از آنها و پایمال کردن حقوق زندانیان سیاسی و خودکشی های پیاپی نیز در ایران و کردستان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

زندانی:

١- لقمان پیر خضرانیان اهل مریوان، در تاریخ ٢٨/٦/١٤٠٠، از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.

٢- سلاح حسین پناهی ٣٥ ساله، از فعالین زیست محیطی شهرستان بانه، در تاریخ ٣١/٦/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت، و به مکان نا معلومی منتقل شده است .

٣- لقمان قیصری )٢ ساله، اهل شهرستان دیواندره، در تاریخ ٣١/٦/١٤٠٠، به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٤- هویت دو شهروند کُرد اهل دیواندره، که در تاریخ ٣ /٧/١٤٠٠، به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی بازداشت شده بودند، (بهنام خسروپناه ) و نام شهروند دیگر تا کنون احراز نشده است.

٥- بهزاد طلایی ٣١ ساله، اهل روستای "انبی" از توابع ترگور ارومیه، در تاریخ ٥/٧/١٤٠٠، به اتهام همکاری با گروه های سلفی، به ١٣ سال زندانی محکوم شده است.

٦- رحمان اسدی فرزند محمود، اهل روستای "علی آباد" از توابع اشنویه، طی روزهای اخیر، به اتهام نا معلومتوسط نیروهای امنیتی بازداشت، و به زندان ارومیه منتقل شده است.

٧- آرمان اسدی فرزند نبی، اهل دیواندره، در تاریخ ٥/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی دستگیر ، و به سنندجمنتقل شده است.

٨- سالار صلاحی یکی از فعالین زیست محیطی شهرستان سنندج، در تاریخ ٥/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی وابسطه به سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است .

٩- هوشیار شعبانی ٢٨ ساله، اهل بانه، در تاریخ ٧/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

١٠- آرمین اسپرلوس فعال محیط زیستی اهل سنندج، در تاریخ ٧/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

١١-هیوا موسی زاده اهل روستای "خراپه" از توابع شهرستان پیرانشهر، در تاریخ ١٤/٧/١٤٠٠، به اتهامنامعلومی توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

١٢-سامان محمدی اهل کامیاران، در تاریخ ١٧/٧/١٤٠٠، در شهرستان بانه، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

١٣- خدیجه مهدی پور ٣٤ ساله، اهل ایلام، در تاریخ ١٨/٧/١٤٠٠، به اتهام نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

١٤- پنج شهروند کورد به نامهای (فاروق سلیمان پور، مسعود سلیمان پور، محسن سلیمانی، دیار سلیمان پور) اهل روستای خورخوره و (آرش فرشادفر) اهل مهاباد، در تاریخ ١٧/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٥- سعدا خدیرزاده فرزند رحیم، ٣٢ ساله، اهل پیرانشهر، در تاریخ ٢٢/٧/١٤٠٠، به اتهام نا معلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

١٦- شریف امینی ٣٧ ساله، اهل روستای (شوی)از توابع شهرستان بانه، در تاریخ ٢٠/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانه نامعلومی منتقل شد.

١٧- دو شهروند کُرد به اسامی (مطلب فرجی و دانا فرجی) اهل بانه، در تاریخ ٢٧/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

١٨- عبدالله شاداب ٦٦ ساله، اهل روستای "باب خالدآباد" از توابع شهرستان اشنویه، در تاریخ ٢٧/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

١٩- عثمان اسماعیلی اهل شهرستان سقز، در تاریخ ٢٨/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

٢٠- صلاح علیزاده ٣٥ ساله، اهل پیرانشهر، در تاریخ ٢٩/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

٢١- دیاکو لطفی اهل بوکان، در تاریخ ٣٠/٧/١٤٠٠، توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

کولبر:

١- دو کولبر به نام های (سرکوت کرمی و مسعود ) اهل شهرستان جوانرود، در تاریخ ٥/٧/١٤٠٠، بر اثر سقوط از ارتفاع در مرز نوسود زخمی شدند.

٢-ژیان علی پور اهل روستای "بیژوی" از توابع شهرستان سردشت، در تاریخ ٢٢/٧/١٤٠٠، مورد شلیک مستقیم نیروهای مرزی قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

٣- سرکوت میرزایی اهل بانه، در تاریخ ٢٤/٧/١٤٠٠، در مرز بانه مورد شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفته و زخمی شده است.

٤- حامد فقیهی ٢٤/٧/١٤٠٠، بر اثر سقوط از ارتفاع در مرز نوسود به شدت زخمی شده است.

٥- در تاریخ ٢٥/٧/١٤٠٠، پنج کولبر دیگر بر اثر سانحه در جاده بانه-کیله، دچار حادثه شدند، که دو کولبر با اسامی (سامان محمودی و جمال محمودی) کشته و سه کولبر دیگر زخمی شدند.

خودکشی:

١- سمیرا سعیدی دختر ١٣ ساله، اهل روستای "درویشان" از توابع منطقه ی ژاورود سنندج ، روز شنبه٣/٧/١٤٠٠، به علت مشکلات خانوادگی به زندگی خود پایان داد.

٢-ساریه ابراهیم پوری اهل پیرانشهر، روز پنج شنبه ١٥/٧/١٤٠٠، به علت مشکلات خانوادگی، با حلق آویز کردن، به زندگی خود پایان داد.

٣-آرزو زرنی ٢٨ ساله، فرزند لقمان، اهل شهرستان ارومیه، درتاریخ ٢٣/٧/١٤٠٠، به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی، با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٤-متین عثمانی ١٤ ساله، اهل روستای "خوشالان" از توابع شهرستان ارومیه، در تاریخ ٢٨/٧/١٤٠٠، به دلیل مشکلات مالی به شیوه ی حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

٥- ماشاالله آذرخش ١٨ ساله، اهل روستای "رش گند" از توابع شهر ستان اشنویه، در تاریخ ٢٩/٧/١٤٠٠، به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی، با اسلحه ی شکاری اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.


AM:11:09:23/10/2021
‌ ‌ 224 ‌‌بار دیده شده‌‌