جلسه بی حاصل شورای عالی کار برای کارگران در نخستین نشست خود در دولت رییسی

تهیه و تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- نخستین جلسه ی شورای عالی کار برای کارگران، در دولت رییسی، شنبه برابر با ١٥ ام آبانماه ١٤٠٠ شمسی، همچون دیگر جلسات در ادوار گذشته بی حاصل و بی نتیجه ماند.

در حالی کارگران منتظر بازنگری در حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار هستند که، سبد معیشت، دستکم برای یک خانواده ٤ نفره بە بیش از ١١ میلیون اعلام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی تنها یک روز پس از برگزاری این نشست، در اظهاراتی بی اساس اعلام کرد که، جلسه تعاون و همکاری دولت با نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بی نظیر بوده، و این درحالی است که این نشست برای کارگران هیچ نتیجه ای نداشته.

در جلسه ی شورای عالی کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برخی از منسوبان و نزدیکان به این شورا، ضمن عدم اشاره به دغدغه های کارگران و عدم دفاع از این قشر زحمتکش، تورم و گرانی را که ماحصل بی تدبیری خود حاکمیت است را مقصر اصلی کاهش قدرت خرید کارگران دانستند.

جلسات قبلی در ادوار گذشته ی دولت نیز همواره با زدوبند کارفرمایان، دولت و نزدیکان به شورای عالی کار، همچون همیشه بی نتیجه بوده و مسئولین مرتبط تنها با گفتار درمانی، در پی حل مشکلات حقوقی و معیشتی کارگران هستند.

شورای عالی کار و دیگر ارگان های ذیربط آن، در حالی اولین نشست کارگران با این شورا را مثبت ارزیابی کرده که، حداقل دستمزده مصوب ١٤٠٠ برای کارگران در شرایط و وضعیت کنونی تنها یک سوم هزینه ها و مخارج خانوارها را برای تامین ضروریات تامین می کند و این امر در حالی است که، نرخ تورم و گرانی به بالای ٦٠ درصد رسیده است.

در همین زمینه، اخیرا حجت الله عبدالملکی (وزیر تعاون و رفاه اجتماعی) رژیم جمهوری اسلامی در یک برنامه ی تلویزیونی به وجود ٢٠ میلیون نفر بیکار و همچنین افراد دارای اشتغال ناقض اذعان کرد.

نتیجه: تجربه و آزمون جلسات متعدد و فرمایشی شورای عالی کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سال های گذشته نشان داده است که، خواسته های کارگران یک روند فرسایشی را طی کرده و این مطالبات در نهایت با گفتار درمانی، سرکوب دستمزدها و برخوردهای قهری و فیزیکی با جامعه ی کارگری ایران و فعالین این عرصه به قهقرا رفته است.

علیرغم موارد ذکر شده، بیکاری های گسترده، اخراج های فله ای، تورم و رکود حاکم بر بازار، گرانی، عدم قدرت خرید شهروندان و کارگران و ده ها مورد دیگر منجر شده که، کارگران در وضعیت اسفناکی قرار گیرند.


AM:11:11:08/11/2021
‌ ‌ 215 ‌‌بار دیده شده‌‌